Prostat Kanseri Vücuda Yayılır Mı?

Prostat kanseri vücuda yayılır mı? Prostat kanseri en çok hangi organlara yayılır? Metastaz nedir? Metastatik prostat hastalığı nedir? gibi soruların cevabını merak ediyorsanız okumaya devam edin?

Metastaz (Yayılma) Nedir?

Metastaz
Metastaz nedir?

Bir kanserin köken aldığı organdan dışına çıkarak, vücudun başka yerlerine, bölgelerine, organlarına yayılmasına tıpta metastaz adı verilir. Bir kanser başka bir yere yayıldıysa yani metastaz yapmış ise, bu kansere metastatik kanser denir.  Kanser, hücrelerin kontrol dışı çoğalması demektir. Eğer zamanında tespit edilip tedavi edilmez ise, kanser hücreleri komşuluk yoluyla ya da kan veya lenf damarlarına karışarak uzak dokulara yayılır. Kansere bağlı ölümlerin en önemli nedeni metastazdır.

Prostat Kanseri Vücuda Yayılır Mı?

Prostat kanseri, prostat bezinde bulunan hücrelerden kaynaklanır. Tanısı konulup tedavi edilmediği takdirde prostat bezinin dışına yayılabilir. Prostat kanseri üç farklı yolla vücudun diğer bölgelerine sıçrayabilir;

  1. Kanserli dokular büyümeye devam eder ve komşu organlara doğru ilerler
  2. Kanser hücreleri lenf sıvısına karışarak lenf damarlarından lenf bezlerine geçiş yapabilir
  3. Kan hücreleri kana karışarak uzak organlara ilerleyebilir.

Prostat Kanseri Nasıl Yayılır?

Prostat Kanseri Nasıl Yayılır?
Prostat Kanseri Nasıl Yayılır?

Prostat kanserinin yayılması, tümörün büyüyerek etraftaki dokuları istila etmesi, kanser hücrelerinin lenf damarlarına karışarak lenf bezlerine yayılması ve tümör hücrelerinin kan akımına karışarak akciğer ve kemik gibi organlara yayılması şeklinde olur.

Her kanser hastalığında olduğu gibi, prostat kanserinin de teşhis edilebilmesi için belli bir zamanın geçmesi gerekir. Prostat kanseri ne kadar erken tespit edilirse, hastalıktan tamamen kurtulma şansı daha fazla olur. Hastalığın tanısı geciktiğinde, hastalık ilerleyerek vücutta değişik yerlere yayılabilir.

Bir hastalığın vücudun başka bir yerine ya da yerlerine sıçramasına (yayılmasına) metastaz yapma adı verilir. Metastaz yapmış prostat kanserine metastatik prostat kanseri denir.

Metastatik Prostat Kanseri Nedir?

Metastatik prostat kanseri
Metastatik prostat kanseri

Prostat kanseri, zamanında fark edilip tedavi edilmez ise, prostatın dışına çıkarak len bezi, akciğer ve kemik gibi diğer organlara yayılabilir.  Hastalığın bu evresine metastatik prostat kanseri denir.  Prostat kanserinin en sık yayıldığı yerler omurga, kaburga ve leğen kemikleridir. Daha ileri evrede ise akciğer, karaciğer ya da beyine de yayılım görülebilir.

Hastalığın omurgaya yayılması sonucu, şiddetli sırt ağrısı, kendiliğinden oluşan omurga kırıkları ve buna bağlı sinir ya da omurilik basısı gibi durumlar ortaya çıkar. Hastalığın akciğere yayılması ise devamlı öksürüğe neden olabilir.

Prostat Kanseri Vücuda Yayılır Mı? Yayıldığı Nasıl Anlaşılır?

Prostat vücutta kalın bağırsağın son kısmı olan rektumun hemen önünde ve idrar kesesinin altında bulunur. Hastalık önce prostat bezi içinde gelişir, yavaş yavaş büyür. Eğer fark edilmezse kanser büyümeye devam eder ve öncelikle etrafındaki komşu dokulara ve organlara sıçrar. Daha sonra ise kana ya da lenf sıvısına karışarak vücudun daha uzak bölgelerine doğru yayılmasına devam eder. Prostat kanserinin yayılması ile birlikte bazı belirtiler ortaya çıkar.

Prostat kanseri bağırsaklara doğru da yayılabilir. Bu durumda ise dışkılama zorluğu yani kabızlık ve dışkılama sırasında ağrı görülür. Hatta ileri evrelerde bağırsak tıkanması dahi görülebilir. 

Prostat kanserinin sık yayıldığı yerlerden biride lenf bezleridir. Öncelikle leğen kemiği içindeki lenf bezlerine ve oradan da  vücudun diğer bölgelerinde bulunan lenf bezlerine yayılır. Kanser hücrelerinin yayıldığı lenf bezlerinde büyüme ya da şişme görülür. Büyümüş lenf bezlerinin sinirlere bası yapması sonucu karın ağrısı görülebilir.

Prostat kanserinin akciğerlere yayılması ile öksürük, kanlı balgam ve nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıkar. Kemiklere yayılım olduğunda ise kemik ağrıları ve kemiklerde kırılmalar olabilir.

 

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.