Prostat Kanseri Evreleri Nelerdir?

Prostat kanseri evreleri, her kanser hastalığında olduğu gibi hastalığının tedavisini planlamada yani uygulanacak olan tedavinin seçiminde önemlidir. Bu yüzden evreleme işleminin doğru bir şekilde yapılması çok önemlidir. Prostat kanseri prostat salgı bezinde yer alan hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıdır. Hastalık tedavi edilmediği takdirde bir süre sonra kanser hücreleri kan dolaşımına ve lenf sıvısına karışarak başta lenf bezleri, kemik ve akciğer olmak üzere diğer dokulara yayılır. Hastalık erken evrede herhangi bir belirti vermez. Bu nedenle özellikle orta yaşın üzerindeki erkeklerin düzenli olarak bir üroloğa gitmeleri önerilir.

Prostat Kanseri Evreleri Nasıl Belirlenir?

Prostat kanseri tanısı konduktan sonra yapılması gereken ilk iş hastalığın evresinin ne olduğunu tespit etmektir. Bunun amacı, kanserin vücutta ne kadar yayıldığını anlamaktır. Bunun için bazı muayene ve tetkikler yapılır. Her kişide her testi yapmak gerekmeyebilir. Hangi testlerin kullanılacağında, kişinin biyopsi sonucundaki Gleason skoru ve PSA düzeyi de önemlidir.

Prostat kanseri evreleri tespitinde kullanılan testler;

Prostatın parmakla muayenesi mutlaka yapılmalıdır.

PSA (prostat spesifik antijen) testi ile kan PSA düzeyi tespit edilir.

Transrektal ultrason bazen gerekebilir.

Prostat bezinin  MR ile görüntülenmesi

Bilgisayarlı tomografi (BT) ile karın ve leğen boşluğunun (pelvis) incelenmesi

Kanserin kemiklere yayılıp yayılmadığını görmek için kemik sintigrafisi

Prostat Kanserinin Evreleri Nelerdir?

Doğru tedavinin belirlenmesinde hastalığın evrelerinin doğru tespit edilmesi oldukça önemlidir. Prostat kanserinin evrelendirilmesi ile kanserin yayılma derecesi tespit edilir ve hastalığın tedavisindeki en etkin yöntem belirlenir.

Prostat kanserinde evreleme, TNM sınıflamasına (tümör, lenf nodu ve metastaz) göre yapılmaktadır. Prostat kanserinin evresi T ile ifade edilmektedir.

TNM Sınıflamasına Göre Prostat Kanseri Evreleri;

T1 Evresi

Prostat muayenesi ya da görüntüleme yöntemleri ile saptanamayan, iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle uygulanan ameliyatta çıkarılan prostat dokusunda tesadüfen saptanan ya da kan PSA seviyesinin yüksek olması nedeniyle yapılan biyopside saptanan kanserdir.

T2 Evresi

Prostat muayenesi ya da görüntüleme yöntemleri ile tespit edilen ve prostat içinde sınırlı kanserdir. Kanser eğer prostatın bir yarısını aşmıyor ise T2a, aşıyorsa T2b, iki yarıda da görülüyorsa T2c olarak ifade edilir.

T3 Evresi

Kanser  prostat kapsülünü aşmıştır ve meni kesesi gibi yakın çevredeki organ ya da dokuları tutmuştur.

T4 Evresi

Kanser rektum adı verilen kalın bağırsağın son kısmını, prostata komşu olan leğen kemiği kaslarını tuttuysa ya da komşu leğen kemiklerini tuttuysa T4 olarak ifade edilir.

Prostat kanseri tedavisi hastalığın evresine göre planlanır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.