Prostat Büyümesi Nedir?

Prostat büyümesi nedir? İyi huylu prostat büyümesi ya da tıp dilindeki adıyla benign prostat hiperplazisi (BPH), sık görülen bir durumdur. Erkeklerde yaşlanmayla birlikte hormonal dengelerin değişiminden kaynaklanır. Prostat büyümesi, idrar yapma ile ilgili bir takım sıkıntılara yol açarak kişinin yaşam kaliteni olumsuz yönde etkiler.

BPH’ın kanser ile bir ilgisi yoktur. BPH prostat dokusunun iyi huylu büyümesidir. Prostat kanseri ile BPH birbirinden tamamen farklı iki hastalıktır. Bu iki hastalığın nedenleri ve tedavileri de birbirinden çok faklıdır. Bu yüzden, bu iki hastalığın mutlaka ayırt edilmesi gerekir.

Prostat Büyümesi Tanısı Nasıl Konur?

Eğer işeme ile ilgili sıkıntılarınız varsa ve kendinizde prostat büyümesi olup olmadığını merak ediyorsanız bir üroloji doktoruna gitmelisiniz. Üroloji doktoru öncelikle size şikayetlerinizi soracaktır. Daha sonra sizden şikayetlerinizin şiddetini ve yaşam kaliteniz üzerine olan olumsuz etkisini belirlemek için oluşturulan bir skorlama sistemini doldurmanızı isteyecektir. Prostatın büyüdüğün anlaşılmasında prostatın makattan parmakla muayenesi de önem taşımaktadır.

Ayrıca doktorunuz durumunuza göre sizden aşağıdaki testleri de isteyebilir.

  • Prostat spesifik antijen (PSA) testi: Kanda bakılan bir testtir. Prostat kanseri varsa PSA değeri normalin üzerinde çıkar. Bu durumda prostat biyopsisi gerekecektir.
  • İdrar akım hızının ölçülmesi (Üroflowmetri): Sıkışıp idrar yapma ihtiyacı duyduğunuzda özel bir klozete işemeniz istenecektir. Bu test idrar akım hızını ölçer ve işeme şeklini gösterir.
  • İşeme sonrası kalan idrar miktarı ölçümü: İşedikten sonra idrar kesesinde artık idrar kalıp kalmadığı ultrasonografi ile ölçülür.
  • Ultrasonografi: Böbrek, mesane (idrar torbası) ve prostatın görüntülenmesini sağlar.
  • Sistoskopi: Dış idrar kanalının ve mesanenin (idrar torbası) özel bir kamera sistemi kullanılarak gözle doğrudan incelenmesidir.

İyi huylu prostat büyümesi nedir? İyi huylu prostat büyümesi, benign prostat hiperplazisi ya da  BPH aynı hastalığı ifade eder. Bunların hiç biri kanser değildir ve kansere dönüşmez.

1 yorum
  1. ayşin diyor

    bu konuda istanbulda önerebileceğiniz bir doktor var mı?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.