Prostat Kanseri Patoloji Sonuçları Nasıldır?

Prostat kanseri patoloji sonuçları, prostat kanser ameliyatı sırasında çıkarılan prostat dokusunun patoloji uzmanı tarafından incelenmesi neticesinde rapor edilir. Ameliyatın patoloji sonuçları, hastalığın seyri hakkında bilgi vermesi ve hormon tedavisi ta da ışın tedavisi gibi ek bir tedavi gerekip gerekmeyeceği konusunda bilgi vermesi açısından önemlidir.

Erkeklerde prostat kanseri ve akciğer kanseri en sık görülen iki kanser türüdür. Akciğer kanseri daha çok sigara ve mesleki hastalıklarla ilişkilidir. Prostat kanseri için en önemli risk faktörü artan yaş ve aile öyküsüdür. Prostat biyopsisi sonrası kanser saptanan hastaların bir kısmına takip, bir kısmına ışın tedavisi yapılabildiği gibi, çoğunluğuna radikal prostatektomi dediğimiz ameliyat yapılmaktadır.

Radikal prostatektomi ameliyatında prostat, semen kesesi ve gerekirse prostata komşu lenf bezeleri çıkarılmaktadır. Ameliyat sırasında çıkarılan prostat, meni kesesi ve lenf bezleri inceleme için patoloji laboratuvarına gönderilir. Bu dokular patoloji uzmanı tarafından önce çıplak gözle incelenir. Daha sonra çeşitli işlemlerin ardından mikroskop ile incelenir. Ayrıca dokular özel boyalar ile boyanıp immünohistokimyasal olarak değerlendirilmektedir.

Prostat Kanseri Patoloji Sonuçları Nasıldır?

Prostat kanseri patoloji sonuçları incelendiğinde, prostatta en sık saptanan kanser türü, prostatta bulunan bez yapılarından köken alan adenokanser adı verilen türdür. Prostat kanserleri %98 oranında adenokarsinom türündedir. Adenokanserler, %70 oranında  prostat bezinin kabuğuna yakın bölgeden (periferik zon) köken alır.  Daha az oranda ise prostat bezinin ortasından (santral) ve geçiş bölgesinden (transizyonel zon) köken alır.

Prostat adenokarsinomu benign bezlerle ayırımı zor olabilen iyi diferansiye bez yapılarından, prostat kökenli olduğu zor anlaşılabilen kötü diferansiye tümörlere kadar değişen bir spekturumu içerir. Prostat adenokarsinomunun morfolojik kriterleri nükleer anaplazi, invazyon ve yapısal bozukluktur

Daha nadir olarak görülen kanser türleri ise, yassı epitel hücreli kanser ve küçük hücreli kanser adı verilen kanser türleridir. Bu kanserlerin gidişatı daha kötü seyirlidir. Adenokanserlerden faklı olarak bu kanser türlerinde kan PSA değerinde yükselme olmaz. Bu yüzden teşhisi daha zordur.

Patolojik inceleme sırasında, bazen ameliyatta çıkarılan dokunun sınırlarında kanser hücreleri saptanmaktadır. Bu çok önemli bir bulgudur. Bu hastalara ek tedavi olarak ışın tedavisi gerekebilir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.