Prostat Kanseri Cerrahi Sınır Pozitif Ne Demek?

Prostat kanseri cerrahi sınır pozitif ne demek? Önemi nedir? Prostat kanseri, erkeklerde sık görülen bir kanser türüdür. Erken evrede tespit edilirse, en etkili tedavi yöntemi cerrahidir. Prostat bezi ameliyat ile tamamen çıkarılır Bu işleme radikal prostatektomi adı verilir.

Prostat Kanseri Cerrahi Sınır Pozitif Ne Demek?

Prostat kanseri, hem prostat muayenesi hem de PSA kan tahliliyle gerekli taramaların yapılması sayesinde erken evrede tanı konması mümkün olan bir hastalıktır. Fakat yine de bazen ileri evrede tanı konabilmekte, kanser prostatı ve kapsülünü aşıp çevre dokulara ulaşabilmektedir.

Çevre dokuyu tutmuş fakat uzak organlara sıçramamış prostat tümörleri lokal ileri prostat kanseri olarak adlandırılmaktadır. Bu aşamadaki bir tümörde radikal prostatektomi tedavi seçeneklerinden biridir. Ameliyat anında çıkarılan prostat dokusun patolojiye gönderilmesi sonrasındaki değerlendirme raporu çok önem arz etmektedir.

Cerrahi sınır pozitif demek, ameliyat ile çıkarılan prostat dokusunda sınırda kanser hücresinin  olduğu anlamına gelir. Yapılan patoloji  incelemesinde,  çıkarılıp patoloji laboratuvarına  gönderilen prostat dokusu bir mürekkebe batırılır. Daha sonra prostat dokusundan  çok ince kesitler alınır ve mikroskop altında incelenir. Kanser hücrelerinin, mürekkeple işaretlenmiş sınırda görülmesine Pozitif Cerrahi Sınır adı verilir.  Bu  prostatın çıkartıldığı yerde, vücut içinde geride kanser hücresi kalmış olabileceği anlamına gelir.

Prostat Kanserinde Cerrahi Sınır Pozitif Olmasının Önemi Nedir?

Patoloji raporunda, cerrahi sınırın pozitif olması, hastalığın nüks etmesi ve hastanın  yaşam beklentisi açısından önemlidir. Cerrahi sınırlarda tümör hücrelerinin saptanması, cerrahi sonrası istenilen düzeylere düşmeyen serum PSA değerleri; ameliyat yatağında hala tümör hücrelerinin bulunduğu anlamına gelir ki bu durumda ilave tedaviler (ışın tedavisi gibi) gerekmektedir.

Cerrahi sınır pozitifliği olan hastalarda, ameliyat sonrası dönemde PSA değeri tekrar yükselebilir. Bu oran cerrahi sınır pozitif olanlarda %77 iken, negatif olanlarda %56 dır.

Ameliyat sonrası yapılan 10 yıllık takiplerde, hastalığın tekrarlaması cerrahi sınır pozitif olanlarda daha yüksektir. Cerrahi sınır pozitif olanlarda bu oran  %95 iken, cerrahi sınır negatif olanlarda %89 olarak bulunmuştur.

Lokal ileri prostat kanserinde en önemli parametre, cerrahi sınırlarda tümör saptanmamasıdır. Cerrahi esnasında veya patoloji raporu neticesinde cerrahi sınır pozitifliği saptanan hastalar tam olarak tedavi edilmiş sayılamamaktadır. Bu hastalara ışın tedavisi gibi ek tedaviler uygulanarak tedavi tamamlanmaya çalışılmaktadır.

Prostat Kanseri Cerrahi Sınır Pozitif Olması Hangi Durumlarda Daha Sıktır?

Günümüzde, radikal prostatektomi ameliyatı sonrası yapılan patolojik incelemelerde cerrahi sınır pozitifliği yaklaşık %20-30’dur. Şu durumda cerrahi sınır pozitifliği artmaktadır;

Yüksek PSA değeri

Aşırı kilolu hastalar

Gleason Skorunun yüksek olması

Kanserin ileri evre olması

Usulüne uygun yapılmayan cerrahi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.