Radikal Prostatektomi Sonrası Ereksiyon Sorunu Olur Mu?

Radikal Prostatektomi Sonrası Ereksiyon Sorunu Olur Mu?
İçindekiler

Radikal prostatektomi sonrası ereksiyon sorunu, radikal prostatektomi sonrası en fazla ortaya çıkan
cinsel fonksiyon bozukluğudur.  Erektil disfonksiyon, tatminkâr bir cinsel ilişki için yeterli penis sertleşmesini yani ereksiyonu başlatma ve sürdürmede kalıcı bozukluk halidir. Robotik cerrahi gibi teknolojideki yeniliklere rağmen, ameliyat sonrası halen bir çok hastada ereksiyon sorunu yaşanmakatadır.

Radikal Prostatektomi Sonrası Ereksiyon Sorunu Neden Olur?

Prostat kanseri tanısı konan hastalarda erektil disfonksiyonun nedenine yönelik yapılan bir araştırmada, en önemli faktörlerden birisinin kişiye konulan kanser tanı olduğu görülmüştür. Bu çalışmaya göre, 12 yıllık yapılan takipte, prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi yapılan hastaların %84’ünde, hiç bir şey yapılmayıp aktif izleme alınan hastaların %80’inde erektil disfonksiyon gözlenmiştir. Prostat kanseri olmayan kontrol grubunda ise bu oran yalnızca %43 olarak bulunmuştur.

Sinir Koruyucu Radikal Prostatetktomi Nedir?

Prostat kanserli hastalarda erektil disfonksiyon için önemli olan bir diğer faktör ise, ereksiyonu sağlayan damar ve sinirlerin sağlamlığıdır. Radikal prostatektomi yapılan hastalarda, ameliyat sırasında bu damar ve sinirler yaralanırsa, ameliyat sonrası dönemde penis sertleşmesini yani ereksiyon olmasını beklememek lazımdır. Sertleşmeyi sağlayan bu damar ve sinirler prostatın sağından ve solundan olmak üzere iki taraflı seyreder. Ameliyatta bu damar ve sinirler tek taraflı korunursa (sinir koruyucu radikal prostatetktomi)  %25, çift taraflı korunursa %50 oranında erektil fonksiyonlar korunabilmektedir.
Bunun dışında ameliyat sonrası dönemde ereksiyonun korunmasında, yaş, ameliyat zamanı ve ameliyat öncesi dönemdeki ereksiyon kalitesi de önemlidir. Yapılan çalışmalarda, 65 yaşından küçük hastalarda ereksiyonun daha iyi korunduğu görülmüştür.

Ereksiyon Sorunu Yapan Nedenler;

Radikal prostatektomi sonrası ortaya çıkan erektil disfonsiyon nedenleri şunlar;

Atardamar  zedelenmesine bağlı gelişen erektil disfonksiyon
Toplardamar zedelenmesine bağlı gelişen erektil disfonksiyon
Sinir zedelenmesine bağlı gelişen erektil disfonksiyon
Psikojenik nedenlere bağlı erektil disfonksiyon

Radikal prostatektomi sonrası ereksiyon sorunu, kişinin yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Sinir korumadan ve dikkatsizce yapılan radikal prostatektomi ameliyatı sonrasında erektil disfonksiyon ile
karşılaşılabilmektedir. Bu yüzden geride kanser dokusu bırakmamak kaydıyla, mümkün olduğunca damar ve sinirlere zarar vermeden yapılan ameliyatlar ereksiyon açısından daha yüz güldürücü olabilmektedir.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey

Üroloji Doktoru