Radikal Prostatektomi Nedir?

Prostat kanseri ameliyatı ya da tıp dilindeki adıyla radikal prostatektomi, prostat kanserinin tedavisinde uygulanan bir ameliyattır. Prostat kanseri belli bir yaşın üzerindeki erkekleri etkileyen en önemli sağlık sorunlarından biridir. Erkelerde görülen tüm kanserlerinin %11′ ini oluşturur. Yine erkekler arasında kanserden ölümlerden de %9′ unu prostat kanseri oluşturmaktadır. Hastalığın erken ve ileri evreleri bulunmaktadır. Erken evre prostat kanseri hastalığın henüz prostat dışına çıkmadığı anlamına gelir. Hastalığın prostat bezi dışına çıkıp diğer organlara yayıldığı evre ise, ileri evre olarak kabul edilir. Prostat kanseri kemikler ve akciğerler olmak üzere bazı organlara sıçrayabilir. Buna metastatik prostat kanseri adı verilir.

Radikal Prostatektomi Nedir?

Yaşam beklentisi 10 yılın üzerinde olan erken evre prostat kanserlerinde uygulanacak standart tedavi prostat kanseri ameliyatı işlemi yani radikal prostatektomi işlemidir. Prostat bezinin ameliyat ile tamamının çıkarılması işlemine Radikal Prostatektomi adı verilir. Ameliyat sırasında, prostat bezinin lenf sıvısını toplayan bazı lenf bezlerinin de çıkarılması gerekir. Lenf bezlerinin çıkarılmasına lenfadenektomi denir.  Amaç hem hastalığın evresini tespit etmek hem de, lenf bezlerine yayılmış kanser hücreleri varsa tedavi etmektir. Ancak lenfadenektomi her hasta için gerekli olmayabilir. Prostatın çıkarılması ameliyatında, uygun olan bazı hastalarda penise giden ve sertleşmeyi (ereksiyon) sağlayan sinirler de korunabilmektedir. Buna sinir koruyucu radikal prostat ameliyatı denir.

Ameliyat açık ya da kapalı yöntemlerle yapılır.  Açık ameliyatta, göbek altından yapılan bir kesiden girilerek ameliyat gerçekleştirilir. Perineal yani testis torbası ile makat arasındaki bölgeden girilerek uygulanan ameliyata perineal prostatektomi denir. Kapalı radikal prostatektomi ise laparoskopik ya da robotik yöntemle gerçekleştirilir. Robotik prostatektomi, küçük kesilerden karın içerisine yerleştirilen robotik kollar aracılığıyla uygulanır. Robotik cerrahide önce hastanın karnı karbondioksit gazı ile şişirilir. Daha sonra robotun kolları yerleştirilir ve ameliyat gerçekleştirilir. Laparaskopik prostatektomide ise yine robotik cerrahide olduğu gibi, karından küçük kesiler yapılarak içeriye torakar adı verilen tüpler yerleştirilir. Bu tüplerden gönderilen aletler ile prostat ve lenf bezleri çıkartılır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.