Prostatit ve Cinsellik Arasında Bir İlişki Var Mı?

Prostatit ve Cinsellik
İçindekiler

Prostatit ve cinsellik arasında bir ilişki var mıdır? Prostatit ve cinsel fonksiyonları etkiler mi?

Kronik prostatit ya da kronik pelvik ağrı sendromu, erkeklerin yaklaşık %20’sini etkileyen bir durumdur. En önemli belirtisi genital bölgede duyulan ağrı ve rahatsızlık hissidir. Bunun dışında bu hastalarda sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) ve erken boşalma gibi cinsel fonksiyon bozuklukları da sık görülür.

Erektil disfonksiyon, cinsel ilişkiye girebilmek için yeterli penis sertliğinin sağlanamaması ya da sağlansa bile sürdürülememesi durumudur. Erektil disfonksiyon, her ne kadar yaşamı tehdit eden bir durum olmasa da, kişinin mutluluğunu, kendisine olan saygısını ve toplumsal ilişkilerini zedeleyebilecek ciddi psikolojik sorunlara neden olabilir. Erektil disfonksiyonun nedenleri arasında penisi besleyen damar ve sinirlerin hastalıkları, hormonal ve psikojenik nedenler yer almaktadır.

Erken boşalma ya da prematür ejajülasyon, toplumda en sık rastlanılan cinsel fonksiyon bozukluğudur. Erken boşalma diyebilmek için, ejakülasyonun vajinal penetrasyondan önce veya vajinal penetrasyondan
sonraki bir dakika içerisinde olmalıdır. Ayrıca, hemen her vajinal penetrasyonda ejakülasyonunu geciktirememe ve üzüntü, sıkıntı, hayal kırıklığı ve cinsel ilişkiden kaçma gibi olumsuz sonuçlara neden olmalıdır. Erken boşalmanın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Huzursuzluk, peniste aşırı duyarlılık ve serotonin (5-hidroksitriptamin) reseptör bozukluğu sorumlu tutulmaktadır.

Prostatit ve Cinsellik Arasında Bir İlişki Var Mıdır?

Yapılan çalışmalarda kronik prostatitli erkeklerde, sertleşme bozukluğu, erken boşalma, boşalma sırasında ağrı ve cinsel isteksizlik gibi cinsel fonksiyon bozukluklarının sık olduğu bildirilmiştir.
libidoda azalma rapor edilmiştir. Çin’ de yapılan bir araştırmada, kronik prostatit tanısı konulan 1.786 hastaların %49’unda cinsel sorunlar olduğu tespit edilmiş. Bu hastalarda erektil disfonksiyon ve erken boşalma görülme oranları sırası ile %15 ve %26 olarak bulunmuş. Araştırmacılar, bu çalışmanın sonucunda kronik prostatitli hastalarda cinsel fonksiyon bozukluklarının daha sık olduğu sonucuna varmıştır.

Kronik prostatitin hangi mekanizma ile cinsel fonksiyon bozukluklarına yol açtığı tam olarak bilinmez. Erektil disfonksiyon; organik, fizyolojik, hormonal ve psikolojik nedenlerden kaynaklanan bir durumdur. Yapılan bir çalışmada, kronik prostatitli hastalarda normal kişilere göre damar sertliğinin ve damarların içini döşeyen endotel tabakası hasarının daha sık olduğu tespit edilmiştir. Başka bir çalışmada ise kronik prostatitli hasta
gurubunda, normal kişilere göre artmış serum testesteron ve androstenodion seviyeleri tespit edilmiştir.
Bu sonuçlar kronik prostatitte görülen erektil disfonksiyonun nedenleri arasında androjen reseptör duyarsızlığı veya bozukluğu olasılığını düşündürmektedir.

Psikolojik stres, kronik prostatitli hastalarda çok sık görülen bir durumdur. Oluşan bu stres ve huzursuzluk sonucunda da sertleşme sorunu meydana gelebilmektedir.

Prostatitli erkeklerde sıklıkla görülen depresyon, erken boşalma nedeni olabilir. Depresyona ek
olarak, prostatitli kişilerde görülen inflamasyon, ejakülasyon refleksini arttırarak, ejakülasyon kontrolünü ortadan kaldırarak erken boşalmaya yol açtığı iddia edilmektedir.
Sonuç olarak, kronik prostatit ve cinsellik arasında bir ilişki vardır. Sertleşme sorunu ve erken boşalma prostatitli hastalarda en sık görülen cinsel sorunlardandır.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey

Üroloji Doktoru