Prostat Kanserinde Yaşam Süresi Ne Kadardır?

Prostat kanserinde yaşam süresi nedir?  Prostat kanseri hastası ne kadar yaşar? gibi sorular merak edilmektedir. Prostat kanseri, erkeklerde görülen bir kanser türüdür. Erkeklerde en sık görülen kanserlerdendir. Her 6 erkekten 1′ inde görülür. Yine erkeklerde kansere bağlı ölümler arasında da prostat kanseri ilk sıralardadır. Prostat kanseri için en önemli risk faktörü yaşlanmadır. Hastalığın görülme sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Erken dönemde herhangi bir belirti vermeyen hastalık sinsice ilerler. Bu yüzden 50 yaşından sonra bir erkeğin hiç bir şikayeti olmasa bile, yılda bir defa bir ürolog doktora gitmesi gerekir.

Prostat Kanserinde Yaşam Süresi Ne Kadardır?

Prostat kanserinde yaşam süresi, hastalığın evresine ve uygulanan tedavinin etkinliğine göre değişir. Prostat kanserinde uygulanan tedavi hastalığın evresine göre değişir. Hastalık henüz prostat bezi dışına çıkmadan yani erken evrede tespit edilirse, en sık uygulanan tedavi yöntemi radikal prostatektomi adı verilen ameliyatıdır. Erken evre prostat kanserinde ışın tedavisi (radyoterapi) ya da aktif izlem de diğer tedavi seçenekleri arasında bulunur.

Erken evre prostat kanserinde, aktif izlem yani hiç bir şey yapılmadan sadece takip edinilen hastaların bile uzun süre yaşadığı bilinmektedir. Çünkü prostat kanseri yavaş ilerleyen bir kanser türüdür. Erken evre kanserli hastaların, hiç tedavi almasalar da 10 yıllık yaşam beklentisi %80’dir. Eğer bu hastalara ameliyat uygulanırsa, beklenen yaşam süresinin uzadığı bilinmektedir.

Prostat kanseri ameliyatı, çevre dokuya yayılmış ileri evredeki tümörlerde de yapılabilmektedir. Fakat erken evre yapılan ameliyatta beklenen yaşam süresi daha uzundur. Kemik ve akciğere yayılmış metastatik prostat kanseri tedavisinde  ameliyat önerilmez. Çünkü bu hasta grubunda uygulanan prostat ameliyatı hastanın beklenen yaşam süresini uzatmaz. Bu nedenle bu hastalar için en iyi tedavi yöntemi, hormon tedavisi ve palyatif tedavi olarak adlandırılan sadece şikayetlerin düzeltilmesine yönelik tedavilerdir. Akciğer ya da kemik gibi uzak organlara yayılım olan hastalarda ise beklenen yaşam süresi çok daha kısalmakta ve yüksek ölüm oranları görülmektedir. Bu hastalarda 5 yıl içinde kansere bağlı ölüm oranı %80’nin üzerindedir.

Prostat kanserinde yaşam süresi, hastalığın nüks edip etmediğine, metastatik hale gelip gelmemesine bağlıdır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.