Prostat Kanseri Evrelemesinde PSMA PET-CT

Prostat kanseri evrelemesinde PSMA PET-CT, son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlayan bir görüntüleme yöntemidir. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerdendir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık görülmektedir. Prostat kanserinin tedavisi, hastalığın evresine göre değişir. Tedavide hangi yöntemin seçileceğine karar vermede, hastalığın evresi yani vücuttaki yaygınlık durumu çok önemlidir. Bu yüzden doğru tedavi için doğru bir evrelemenin yapılması şarttır.

Prostat Kanseri Evrelemesinde PSMA PET-CT Kimlere Uygulanır?

Özellikle PSA değeri 10’nun üzerinde  ve prostat biyopsisindeki kanser hücrelerinin Gleason Skoru yüksek yani 8 ve üzerinde olduğu durumlarda,  kanser hücrelerinin diğer organlara yayılma ihtimali daha fazladır. Bu gibi durumlarda, prostat kanserinin en sık yayıldığı yerler olan leğen kemiği, omurga kemikleri, akciğer ve büyük damarların etrafındaki lenf bezlerine sıçrayıp sıçramadığı değerlendirilmelidir. Bu amaçla eskiden en sık olarak bilgisayarlı tomografi, MRI ve tüm vücut kemik sintigrafisi gibi yöntemler kullanılmaktaydı. Günümüzde ise prostat kanseri için daha duyarlı olan PSMA-PET CT ile yayılma olup olmadığı daha iyi değerlendirilmektedir.  PSMA, prostat spesifik membran antijeni cümlesindeki kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. PSMA, prostat kanserine özgüdür. PSMA ile gadolinyum 68 adı verilen bir nükleer madde birleştirilir ve hastaya verilir. Daha sonra PET-CT filmi çekilir. Bu nedenle bu PET-CT ye PSMA PET-CT denir.

PSMA PET-CT Avantajları Nelerdir?

Bilgisayarlı tomografi, MRI ve tüm vücut kemik sintigrafisi gibi yöntemlerde, kemik ya da diğer organlarda başka bir nedene bağlı oluşan gölgelenmelerin prostat kanserine bağlı olup olmadığını ayırt etmek zor olabilmektedir. Örneğin daha önce kaburgası kırılan bir kişinin kaburgasında, bu kırığın izi yıllar boyu kalmaktadır. Bu kişinin tüm vücut kemik sintigrafisi çekildiğinde, kaburgadaki bu ize ait gölgelenme görülür. Bu gölgelenmenin prostat kanserine mi yoksa daha önceden geçirilen kırılmaya mı bağlı olduğu ayırt edilemez. Ancak bu hastada PSMA PET-CT, bu gölgelenmenin prostat kanserine bağlı olup olmadığını belirlemede daha üstündür.

Özetle;
PSA değeri, Gleason skor değeri ve hastalığın muayene bulgularına göre, prostat kanseri evrelemesinde PSMA PET-CT gerekli mi, değil mi? karar vermek gerekir. Özellikle PSA değeri 10 ve altı ve Gleason skoru 7′ den küçük olan prostat kanseri hastalarına PSMA-PET-CT  yapmaya gerek yoktur.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.