Perineal Radikal Prostatektomi Nedir?

perineal-radikal-prostatektomi
İçindekiler

Perineal radikal prostatektomi ya da kısaca perineal prostatektomi, prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir ameliyat yöntemidir. Prostat kanseri prostat dışına çıkıp vücudun başka yerlerine yayılmadıysa en uygun tedavi şekli ameliyat ile prostatın alınmasıdır. Bu işleme radikal prostatektomi adı verilir. Bu ameliyat açık ya da kapalı ameliyat şeklinde uygulanabilir. En sık uygulanan kapalı prostat kanseri ameliyatı robotik cerrahi yöntemidir.  Gerek açık gerekse robotik cerrahide prostata perineal bölgeden ulaşılarak da ameliyat gerçekleştirilebilir. Bu işlene perineal radikal prostatektomi adı verilir. Bu ameliyatta anüs ile yumurtalık arasındaki bölgeden yapılan 3-4 cm’lik küçük bir kesi ile uygulanmaktadır.

Prostat vücutta leğen boşluğunun tabanında, ulaşılması en zor olan bir bölgede bulunmaktadır. Karın cildine yapılan kesiden prostata ulaşmak için idrar torbasını bulunduğu yerin daha da altına inmek gerekir. Klasik robotik cerrahide prostata ulaşmak için mesane ile karın duvarı arasındaki bağlar kesilir ve normal anatomi değiştirilir. Ciltten prostata ulaşmak için yaklaşık 25 cm’lik bir mesafe kat etmek gerekir. Perineal prostatektomi yönteminde ise aşağıdan girildiği için bu mesafe 5 cm’e inmekte yani kısalmaktadır.

Perineal Radikal Prostatektomi Nedir?

Robotik Perineal Prostatektomi yönteminde, prostatın çevresinden geçen ve penis ereksiyonunu sağlayan sinirler ile idrar tutmayı sağlayan kaslar, prostatı besleyen damarlar ile karın içinde bulunan büyük damarlar daha iyi korunmaktadır. Bu sinirlerin daha iyi korunmasının nedeni, ameliyat sırasında prostatın fazla hareket ettirilmemesidir.

Karın bölgesinden açılan delikler ile gerçekleştirilen klasik robotik cerrahi ameliyatında, prostatı besleyen ana damarlar (dorsal ven kompleksi) kanama olmasın diye bağlanır. Ancak perineal radikal prostatektomi yönteminde bu bağlama işlemine gerek duyulmaz.

Ayrıca klasik robotik cerrahide robotun kollarının yerleştirilmesi sırasında karın duvarındaki ve karın içindeki büyük damarların çok düşük de olsa zarar görme riski vardır. Ancak bu risk robotik radikal perineal prostatektomi yönteminde bulunmamaktadır.

Perineal Radikal Prostatektomi açık cerrahi yöntemle de uygulanmaktadır. Ancak açık cerrahi prostatın 60 gr’dan büyük olması durumunda zor olmakta, ayrıca lenf bezlerinin alınması gerektiği durumlarda ise karın bölgesinden ayrı bir kesi yapılmasını gerektirmektedir. Robotik Perineal Radikal Prostatektomi yöntemi açık yöntemin bu dezavantajlarını ortadan kaldırmıştır.

Bu yöntemde tümör tutulumu olan lenf düğümlerinin çıkarılması mümkün olup, 60 gr’dan büyük prostatlarda da başarılı ile uygulanabilmektedir. Bu teknik ile lenf düğümlerinin çıkarılması işlemi de dünyada ilk kez yine Bakırköy Tuğcu Tekniğiyle Prof. Dr. Volkan Tuğcu tarafından gerçekleştirmiştir ve “Robotik Perineal Radikal Prostatektomi” yöntemi ile uygulanan prostatektomi konusunda dünyadaki en geniş seriye sahiptir.

Robotik Perineal Prostatektomi yöntemi özellikle kolon kanseri nedeniyle daha önce ameliyat olmuş hastalar, böbrek nakli yapılmış olan hastalar, yapay mesane ile yaşayan hastalar, karın bölgesine ışın tedavisi uygulanan hastalar ve mutluluk çubuğu takılan hastalar için tercih edilmektedir.

Robotik Perineal Radikal Prostatektominin Avantajları Nelerdir?

Robotik Perineal Prostatektomi yönteminin avantajları ise bağırsakların bulunduğu karın içine herhangi bir işlem uygulanmadığı için ameliyat sonrası hastalarda karın ağrısı sorununun yaşanmaması, gaz çıkarma ve bağırsak hareketlerinde azalma gibi sıkıntıların genellikle görülmemesi, hastaların  ameliyattan sonra ortalama bir gün sonra taburcu edilebilmesi ve  ameliyat makat ile testis torbası arasındaki bölgeden küçük bir kesi vasıtasıyla yapıldığı için bir süre sonra dışarıdan ameliyat izinin görülmemesidir.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey

Üroloji Doktoru