Multiparametrik MR Nedir?

Multiparametrik MR (MP-MR), prostat dokusunu diğer görüntüleme yöntemlerine göre çok daha detaylı gösteren bir MR yöntemidir. MR, manyatik  görüntüleme kelimesinin kısaltılmışıdır. Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanserdir. Hastalık erken evrede herhangi bir belirti vermez. Genellikle hastalığın tanısı, sağlık kontrolleri sırasında konulmaktadır. Erkeğin tüm yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanma ihtimali %15-20’dir. Prostat kanseri ayrıca erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta ölüme de sebebiyet vermektedir. Erkek hastalarda böyle yüksek oranda saptanan ve ölüme neden olan bu kanser türünün erken yaşta tanı alarak tedavi edilmesi önemlidir.

Prostat kanserinin kesin tanısı, kan PSA değerindeki yükseklik ya da prostat muayenesi sırasında şüphe duyulması sonucu yapılan prostat biyopsisi ile konur.

Normal şartlarda 50 yaş üstü erkekler, yılda bir kez PSA testi yaptırmalı ve prostat muayenesi olmalıdır. Ailesinde prostat kanserine yakalanmış kişilerin olduğu erkekler de ise bu muayene 40 yaş üstünde başlamalıdır.

Kan PSA değerinin yüksek çıkması ya da prostat muayenesinde ele sert bir kitlenin gelmesi durumunda prostat biyopsisi yapılmalıdır. Bazen prostat biyopsi ile var olan kanser yakalanamayabilir.

Multiparametrik MR Nedir?

Prostat kanserinin tespitinse faydalanılan bir görüntüleme yöntemidir.  Bu teknikte, üç farklı MR çekimin tek bir seansta yapılır. Multiparametrik MR, prostat bezinin içindeki kanser odaklarının nerede olduklarının net şekilde saptanmasını sağlar.
Bu teknik ile prostat bezinin anatomik yapısı çok detaylı bir şekilde görüntülenerek, incelenebilir. Bugün prostat kanserinin saptanmasında dahi multiparametrik MR kullanılmaktadır. Bu görüntüleme tekniğinde, 3 ayrı MR görüntüleme tekniği aynı anda kullanılmaktadır. Bunlar;
– Yüksek çözünürlüklü MR incelemesi
– Diffüzyon MR incelemesi
– Perfüzyon MR incelemesi
Bunların kullanımıyla prostatta kanserin olup olmadığı, varsa kanserin prostat bezi dışına taşıp taşmadığı ve başka organlara sıçrama olup olmadığı anlaşılabilir.  yapılan incelemeler neticesinde elde edilen veriler kullanılarak, PI-RADS (Prostat görüntüleme, raporlama ve veri sistemi) adı verilen bir puanlama sistemi uygulanır. Buna göre 1-5 arasında değişen puanlar verilir. Bunlardan 4 ve 5, prostat kanseri ile uyumlu olarak kabul edilir. Bu yüzden bu gruptaki hastalara kesin tanı koyabilmek için prostat biyopsi yapılması gerekir.

Multiparametrik MR Nasıl Yapılır?

MP-MR, prostatı daha detaylı gösteren özel MR tekniğidir.  Bu teknikte damar yolundan bazı ilaçlar verilir ve elde edilen çok sayıda görüntü bir araya getirilir. Böylece prostat bezinin yapısı daha detaylı bir şekilde gösterilir.

Çekim sırasında hasta herhangi bir radyasyona maruz kalmaz. Makattan her hangi bir şey uygulanmadığından hasta hiçbir acı hissetmez. İşlem sırasında damardan ilaç (kontrast madde) verilir. Çekim işlemi yaklaşık 40-45 dakikada tamamlanır. çekimden önce kalın bağırsağın son kısmı olan rektumun boş olması gerekir. Bu yüzden lavman yapılması gerekir.

Multiparametrik MR Ne Zaman Yapılır?

Daha önce biyopsi yapılan ancak kanser tespit edilemeyen hastalarda halen şüpheli bir durum var ise yani kan PSA değeri hala yüksek ya da prostat muayenesinde sertlik var ise, bu durumda hastaya multiparametrik MR yapılmalıdır. Yapılan bu tetkik neticesine göre hastadan yeniden biyopsi yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

Multiparametrik MR’ın Avantajları Nelerdir?

Prostat bezindeki kanserin tespitinde en hassas olan radyolojik görüntüleme yöntemidir.
Çekim sonucu elde edilen verilerin puanlaması yapılarak hastalığın erken evrede tanı konulur.
Kanserin prostat içindeki yerini net olarak belirleyebilen bir yöntemdir. Bu yüzden biyopsi öncesi çekilmesi durumunda biyopside kanser dokusunu ıskalama ihtimali neredeyse yoktur.
Yapılan MR incelemesi ile prostat bezinin normal olması durumunda hastalardan gereksiz yere biyopsi alınmasını önler.

 

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.