Mantar Yemek Prostat Kanseri Riskini Azaltıyor…

Mantar Yemek Prostat Kanseri Riskini Azaltıyor…

Yakın zamanda yapılan ve “International Journal of Cancer” dergisinde yayınlanan bir araştırmada araştırmacılar, mantar yemenin prostat kanser gelişimini azalttığını bildirdiler.  Japon araştırmacılar tarafından yapılan bu araştırmada, yaşları 40 ile 79 arasında değişen 36 bin 499 erkek 13 yıl boyunca gözlendi. Bu çalışmanın sonucunda, araştırmacılar mantar tüketiminin prostat kanseri riskini azalttığı yönünde bir ilişki bulmuşlardır. Mantarın kanseri önleyici etkisi nispeten küçük olsa da, elde edilen bulgular bu konuda daha fazla araştırma yapılması açısından ilham vericidir.

Neden Mantar?

Mantar nispeten ucuz, çabuk ulaşılabilen ve çok tüketilen bir besin maddesidir. Son yıllarda, mantarların bazı hastalıkları önleyebileceği konusunda bir çok çalışma yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalardan çıkan ortak sonuç, mantar içinde bulunan bazı maddelerin, kanser, iltihap ve şeker hastalığını önleyici özelliği olduğu yönündedir.

Laboratuvar ortamında üretilen kanser hücrelerinde ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, bazı mantar türlerinin tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı bulunmuştur.

Bu çalışmanı haricinde, mantar ile prostat kanseri arasındaki ilişkiyi inceleyen, insanlar üzerinde yapılmış sadece bir araştırma bulunmaktadır. Araştırmacılar bu çalışmada, tekrarlayan prostat kanserli hastalarda toz haline getirilmiş mantarlar kullanmış ve bazı hastalarda, mantarın prostat spesifik antijen (PSA) seviyesini düşürdüğünü ve bağışıklık sistemini kansere karşı güçlendirdiğini iddia etmişlerdir.

En son yapılan bu araştırma ise, mantar tüketimi ile toplumdaki prostat kanseri sıklığı arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışma olması açısından önemlidir.

Bulgular

Araştırmacılar, yaşları 40 ile 79 arasında toplam 36.499 Japon erkeği 13.2 yıl takip etmişler ve verilerini incelemişlerdir. Katılımcıların, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktiviteleri ve sigara kullanımı gibi alışkanlıkları tespit edilmiş.
Daha sonra her katılımcı mantar tüketimlerine göre beş gruptan birine dahil edilmiş;

  • Hiç mantar yemeyenler: Katılımcıların% 6,9’u
  • Ayda bir veya iki kez tüketenler :% 36,8
  • Haftada bir veya iki kez tüketenler:% 36.0
  • Haftada üç veya dört kez tüketenler: % 15.7
  • Hemen hemen her gün tüketenler: % 4.6

Takip döneminde, katılımcıların% 3,3’ünde (1.204 kişi) prostat kanseri tespit edilmiş.

Çalışmada, haftada en az üç kez mantar tüketenlerde prostat kanserine yakalanma riskinin, haftada bir kez tüketenlerden %17 daha az olduğunu ortaya kondu. Bu oranın, mantarı haftada iki kez tüketenlerde ise yüzde 8 daha az olduğu tespit edildi. Aradaki bu ilişkinin özellikle 50 yaş ve üzerindeki erkeklerde daha belirgin olduğu gözlendi. Bu ilişki, ailede kanser öyküsü olan, alkol ve tütün kullananlar ve kahve içenlerde bile anlamlıydı.

Sonuç

Mantar Yemek Prostat Kanseri Riskini Azaltıyor Mu? Her ne kadar bu çalışma, mantarın prostat kanserini nasıl önlediğini anlayabilmek için tasarlanmamış olsa da, araştırmacılar bu etkinin mantarın antioksidan özelliğinden kaynaklanabileceğine inanmaktadır. Örneğin, bazı mantar türlerinde  L-ergotionin ve glutatyon gibi çok güçlü antioksidan maddeler bulunmaktadır.

Sonuç olarak araştırmacılar; mantar tüketiminin prostat kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine inanıyorlar, ancak bu ilişkiyi doğrulamak için başka toplumlarda ve ortamlarda da yeni çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ediyorlar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.