Prostatik İntraepitelyal Neoplazi (PIN) Nedir?

Prostatik İntraepitelyal Neoplazi-PIN
İçindekiler

Prostatik intraepitelyal neoplazi  ya da kısaca PIN ne demek?  PIN, prostat içinde bulunan bezlerin kanallarının, yapı olarak normal olmayan hücrelerle döşenmiş olması durumudur.

Prostatik İntraepitelyal Neoplazi (PIN) Nedir?

PIN, prostat dokusunun patolojik incelemesinde kullanılan bir terimdir. Kısaca prostat bez kanallarının içindi döşeyen hücreler arasında, normal yapıda olmayan anormal hücrelerin bulunmasını ifade eder. Bu aanormal yapıdaki hücrelere atipik hücreler denir.

Kaç Çeşit PIN Vardır?

High-grade (yüksek dereceli) ve low grade (düşük dereceli) olmak üzere iki çeşit PIN vardır. Yüksek dereceli olan PIN daha önemlidir. Mikroskop ile  prostat dokusunun incelenmesinde prostat bezlerinin kanalları yapısal olarak normal olduğu halde, kanalları çevreleyen hücrelerin yapıları normal değildir (atipik hücreler).  Yapılan prostat biyopsilerinde yüksek dereceli PIN tespit edilmesinin bir önemi vardır. Bu hastalardan tekrar biyopsi yapılması gerekir. Çünkü yüksek dereceli PIN, prostat kanserine işaret eder. Yüksek dereceli PIN olan hastaların tekrarlanan biyopsilerinde prostat kanseri saptanma olasılığı ortalama %30-50 civarındadır.

PIN Prostat Kanseri Midir ?

PIN prostat kanseri değildir. Ancak yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi (high grade, H‐
PIN) prostat kanseri gelişiminde öncül lezyon olarak kabul edilmektedir. Yani yüksek dereceli PIN, prostat kanserine dönüşebilir. Yapılan prostat iğne biyopsilerinde yüksek dereceli PIN’e rastlama oranı %5-24 arasında değişir.

Bir diğer ifadeyle yüksek dereceli PIN, kanser kuşkusu olan odak olmakla birlikte, kesin prostat kanseri tanısı koyduracak düzeyde olmayan, atipik yani anormal yapılı bezlerin varlığını ifade eden bir terimdir. Daha öncelerde olduğu gibi dört‐altı noktadan yapılan biyopsi tekniği uygulanan hastalarda yüksek dereceli PIN sonrası yapılan tekrar biyopsilerde, prostat kanseri saptama olasılığı %25‐%79 arasında değişmektedir. Günümüzde ise biyopsiler artık 10-12 noktadan yapılmaktadır. Kanser kuşkulu odak (yüksek dereceli PIN) saptanan hastalardan yapılan tekrar biyopsilerde ise kanser saptama oranı %42‐60 olarak gösterilmiştir Kanser öncüsü olan bu yüksek dereceli PIN’ler, genellikle prostat kanserinin de sık görüldüğü, prostat bezinin kabuk kısmında gelişmektedir. Bu nedenle prostat içinde 4 veya daha fazla odakta yüksek dereceli PIN olduğunda tekrar biyopsi yapılmalıdır.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey

Üroloji Doktoru