Prostat Olmak Ne Demek?

Prostat olmak ne demek? İşeme ile ilgili sıkıntıları olan ya da idrar yapmakta zorlanan kişilerin ”prostat oldum” dediklerini bir çok kez işitmişsinizdir. Özellikle yaşlanmayla birlikte  bazı erkelerde işeme zorluğu, sık idrar çıkma, idrar tazyikinde azalma gibi şikayetler görülür. Bu kişiler prostat olduklarını ifade ederler.

Prostat Olmak Ne Demek?

Prostat olmak aslında yanlış kullanılan bir ifadedir. Her ne kadar günlük hayatta bu prostat olmak, kişilerin idrar yapma zorluklarını ifade etmek için kullanılsa da, “prostat” kelimesi bir hastalık adı değildir. Prostat bir organ adıdır. Her erkekte bu organın vardır. Her organın olduğu gibi prostatın da vücut işleyişinde bir takım görevleri bulunmaktadır. Yine her organın olduğu gibi prostatın da birtakım hastalıkları vardır. Prostat büyümesi, prostat kanseri ve prostatit yani prostat iltihabı bunların en önemlileridir.

Prostat Nasıl Olunur?

Yanlış da olsa prostat olmak, halk arasında prostat büyümesi anlamına gelir. Prostat büyümesi yaşlanmayla birlikte sıklığı artan iyi huylu bir hastalıktır. Yani prostat kanserinden farklı bir hastalıktır. Ancak bazen ikisi aynı anda aynı kişide görülebilir. Prostat bezinin iç yapısındaki değişiklikle 45-50 yaşlarında başlar ve yaş ilerledikçe artar.

Yaşın ilerlemesiyle birlikte prostat hacmi de artar. Bazı kişilerde işemeyle ilgili sorunlar ortaya çıkar. Bunlar; idrar yapmada zorlanma, sık idrar çıkma, idrar yaparken yanma, idrar kaçırma gibi şikayetlerdir.  Ancak bilinmesi gereken bir husus, bu şikayetlerin nedeni mutlaka prostat büyümesi olmayabilir. Yani prostat büyümesi dışındaki bazı hastalıklarda da bu şikayetler görülebilir. Örneğin idrar kamalı darlığı, idrar torbasının (mesanenin) kaslarının yetersiz kasılması, nörojen mesane, sinir sisteminde gelişen birtakım hastalıklar, mesane taşı gibi bir takım hastalıklarda da benzer şikayetler görülebilir. Yani özelikle 50 yaş üzerindeki erkeklerde işeme ile ilgili şikayetler her ne kadar prostat büyümesini akla getirse de,  prostat büyümesi dışında başka nedenler de bu şikayetlere neden oluyor olabilir.

Özetle, prostat olmak, 50 yaş ve üzerindeki erkeklerde görülen prostat büyümesini ifade eder. Prostat büyümesinin tıp dilindeki adı “benign prostat hiperplazisi’‘ ya da kısaca BPH dır. denmektedir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.