Prostat Kanserinde Brakiterapi Nedir?

Prostat kanserinde brakiterapi, erken evre prostat kanseri tedavi seçeneklerinden biridir. Brakiterapi, bir radysayon tedavisi yöntemidir. Radyasyonun içeriden verilmesi anlamına gelir. Radyoterapi yani ışın tedavisi sışarıdan ve içeriden olmak üzere iki şekilde uygulanabilir. Vücut dışındaki bir kaynaktan gönderilen ışınlar ile yapılan tedavşye eksternal radyoterapi, vücut içine yerleştirilen bir kaynaktan yayılan ışınlarla yapılan tedaviye de internal radyoterapi (brakiterapi) adı verilir.

Prostat brakiterapisisnde prostata yerleştirilen çekirdekcikler
Prostat brakiterapisisnde prostata yerleştirilen çekirdekcikler

Brakiterapi tedavisinde, prostatın bezinin içine, her biri yaklaşık pirinç tanesi büyüklüğünde olan radyoaktif çekirdekler yerleştirilir. Prostat içine yerleştirilen bu çekirdekler geçici ya da kalıcı özellikte olabilir. Geçici olanlar, gerekli dozda ışına ulaşılınca çıkarılır. Yerleştirilecek olan çekirdek sayısı, prostat kanseri içindeki kanserin büyüklüğüne göre değişir. Sayı 200’e kadar çıkabilir.  Bu radyoaktif çekirdeklerin prostat içine yerleştirilmesi işlemi yaklaşık bir saat sürer. Hastanın hastaneye yatması gerekmez. Bu çekirdeklerin yaydığı radyasyon, sadece birkaç milimetrelik bir alana etki ettiğinden dolayı prostatın dışına geçmez.

Prostat Kanserinde Brakiterapi Hangi Hastalara Uygulanır?

Brakiterapi her prostat kanseri için uygun bir tedavi yöntemi değildir. Bu tedavinin uygulanabilmesi için, kanserin prostat dışına çıkmamış olması gerekir. Çok küçük ile orta büyüklükteki kanserlerde etkilidir. Orta ve yüksek riskli prostat kanseri olan hastalarda dışarıdan uygulanan ışın tedavisine ilave olarak brakiterapi uygulanabilir.  Daha önce radyoterapi (ışın tedavisi) almış ancak hastalığı tekrar etmiş olan kişilerde ve ameliyat için uygun olmayan düşük riskli hastalarda tek başına brakiterapi tedavisi kullanılabilir.

Brakiterapinin Riskleri Nelerdir?

Üretra adı verilen idrar kanalı prostatın ortasından geçer. Brakiterapide, radyasyon ışınları uzağa etki etmese de, prostatın üretraya olan yakınlığı nedeniyle brakiterapi, üretraya etki eder. Bu yüzden işeme ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Hasta idrar yapakta zorlanabilir, idrar yaparken yanma gibi durumlar görülebilir. Bu yüzden radyasyonun en aktif olduğu dönemde bazı hastalara birkaç gün idrar sondası takılması gerekebilir. Ayrıca, hamile olan kadınlar ve küçük çocuklar, radyasyon ışınlarına daha duyarlı olduklarından, brakiterapi uygulanan hastalardan, tedavinin ilk birkaç ayı boyunca uzak durmalıdırlar.

Brakiterapinin Avantajları Nelerdir?

Brakiterapinin dışarıdan uygulanan ışın tedavisine göre avantajları şunlardır;

Tedavi süresi daha kısadır.

Tedavi etkinliği daha fazladır.

Birlikte uygulanan hormon tedavisinin süresi kısaltılabilir.

Çevredeki organ ve dokulara daha az zarar verir.

Yan etkileri daha azdır.

İdrar kaçırma ve idrar yolunda darlık daha az görülür.

Genellikle tek seansta biter.

Kanama riski yok denecek kadar azdır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.