Prostat Kanseri Öldürür Mü?

Prostat Kanseri Öldürür Mü?
İçindekiler

Prostat kanseri öldürür mü? Prostat kanseri yavaş seyirli bir kanser olarak bilinmektedir. Hastalığın evresi arttıkça prostat kanseri için beklenen yaşam süresi de azalmaktadır. Prostat kanserine bağlı ölüm ülkelere göre de farklılık göstermektedir. ABD’de, prostat kanserlilerin %92’si tanıdan sonra 5.yılda hala hayatta iken, Avustralya’da bu oran %80, Danimarka’da ise %40 düzeyinde saptanmıştır.

Prostat Kanserinde Beklenen Yaşam Süresi Nedir?

Yapılan çalışmalara göre prostat kanserine bağlı ortalama ölüm yaşı 77 olarak saptanmıştır. Yapılan bir çalışmada, D’Amico ve arkadaşları, prostat içinde sınırlı kanseri olan hastaları bazı kriterlere göre 3 risk grubuna ayırmıştır. Düşük riskli grupta kan PSA değeri 10ng/mL’nin altında iken, orta risk grubunda bu değer 10-20ng/mL ve yüksek risk grubunda ise 20ng/mL’nin üzerinde olarak belirtilmiştir. Hiçbir tedavi uygulanmayan prostat içine sınırlı hastalığı olanlarda 10-15 yıllık süre içinde prostat kanserine bağlı ölüm oranlarına bakılmış. Bu oran düşük riskli grupta neredeyse sıfır düzeyinde iken, orta risk grubunda %13-19 ve yüksek risk grubunda ise %28-35 olarak bulunmuştur.

Prostat Kanseri Öldürür Mü?

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserdir. Erkeklerde kansere bağlı ölümler arasında akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer alır. Yapılan çalışmalarda, 50 yaşında bir erkeğin prostat kanserine yakalanma riski %40 dır. Prostat kanseri olan bir kişide tanı konma olasılığı %9 dur.  Prostat kanserine bağlı ölüm riski ise  %3 olarak hesaplanmıştır.

Kanser eğer prostat kapsülünü aşıp idrar kesesi, meni kesesi gibi yakın çevre dokulara yayılmışsa, yaşam süresi daha da kısalmaktadır. Akciğer ya da kemik gibi uzak organlara yayılım olan hastalarda ise beklenen yaşam süresi çok daha kısalmakta ve yüksek ölüm oranları görülmektedir. Bu hastalarda 5 yıl içinde kansere bağlı ölüm oranı % 80’ nin üzerindedir.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey

Üroloji Doktoru