Prostat Kanseri Nasıl Seyreder?

Prostat Kanseri Nasıl Seyreder?

Prostat Kanseri Nasıl Seyreder? Erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri olan prostat kanseri, çoğu kez yavaş seyirlidir. Yapılan bir araştırmada, yağ asitlerinin prostat kanserinin büyümesini tetiklediği gösterilmiştir. Araştırmacılar bundan yola çıkarak, yağ asitlerinin bloke edilmesiyle, prostat kanserinin ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini düşünmektedirler.

Bazı Prostat Kanserleri Neden Daha Kötü Seyirlidir?

Prostat kanseri her ne kadar yavaş seyirli bir hastalık olsa da, bazen agresif bir hale dönüşebilmektedir.  Bazı prostat kanserlerinin yavaş seyirli iken, bazı prostat kanserlerinin neden agresifleştiğini ve bu agresifleşmeyi neyin tetiklediğini merak eden bilim adamları, kanser hücrelerini neyin beslediğini ve bu kanser hücrelerinin metabolizmasının diğer kanser hücrelerinden ne kadar farklı olduğunu araştırmışlardır.

Prostat kanserli hastalarda obezite ve diyet ile hastalığın kötü seyri arasında bir bağlantı olduğu gösterilmiş.  Özellikle, tereyağ, peynir, süt ve kırmızı et gibi doymuş yağ asitleri açısından zengin gıdaları çok tüketen erkeklerde, prostat kanserinin daha agresif seyrettiği görülmüştür.

Bilim adamları, yağ asitlerinin prostat kanserinin büyümesindeki rolünü daha iyi incelemek için çalışmalar yapmışlardır. Prostat kanseri olan insanlardan alınan kanser hücreleri farelere aşılanarak, farelerde deneysel prostat kanseri oluşturulmuştur. İnsan prostat kanserinde, yağ asitlerinin hücre içine alımının daha fazla olduğu ve bu yağ asitlerinin tümörün kitlesini artırdığı tespit edilmiştir. Araştırmacılar ayrıca bu çalışmada, CD36 adı verilen bir madeninin yağ asidi taşıyıcısı olduğunu, bu maddenin agresif prostat kanseri ile ilişikli olduğunu göstermişlerdir.

Yapılan bu çalışma sonucuna göre, araştırmacılar yağ asitlerinin prostat hücresi içine alımının engellenmesi ile hastalığın agresif hale geçmesinin önlenebileceğini düşünmektedirler.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.