Prostat Kanseri Görülme Sıklığı Nedir?

Prostat kanseri görülme sıklığı, tüm dünya genelinde olduğu gibi ve ülkemizde de yüksektir. Prostat kanseri, tüm dünyada erkeklerde en sık görülen ikinci kanserdir. Erkeklerde kansere bağlı ölümlerin arasında beşinci sırada yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı’na ait 2014 yılı verilerinde, prostat kanserinin erkeklerde görülen kanserler içerisindeki oranı %13 dür ve akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser olarak bildirilmektedir. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın 2012 yılına ait verilerinde, prostat kanserinin tüm dünya genelinde ülkemizde olduğu gibi gibi akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta görüldüğü bildirilmiştir.

Prostat Kanseri Görülme Sıklığı Neden Artmıştır?

Prostat kanseri sıklığı ile ilgili veriler, hem risk faktörlerine hem de Prostat Spesifik Antijenin (PSA testi) kullanımına bağlı olarak zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. 90’lı yıllarda hem Avrupa hem de Çin ve Japonya gibi uzak Asya ülkelerinde prostat kanseri görülme sıklığı artmaya başlamıştır. Bu durum, PSA testinin kullanımının ve prostat kanseri taramalarının bu tarihlerde kullanıma girmesine bağlanmaktadır.

Ancak PSA’nın yaygın olarak kullanıma girmesinden önce de, Amerika’da yaşayan erkeklerde Japonya’da yaşayanlara göre prostat kanseri sıklığının neredeyse 20 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Aradaki bu fark etnik köken, beslenme alışkanlığı ve obezite ile açıklanmaktadır. Bu açıklamayı destekleyen bir bulgu
da, Amerika’ya göç etmiş ve orada yaşayan Japon kökenli erkeklerde prostat kanseri sıklığının yüksek olmasıdır. Bunun nedeni olarak batılı yaşam tarzı ve beslenme alışkanlığı ileri sürülmüştür.

Prostat Kanseri Kimlerde Daha Sık Görülür?

Amerika’da yaşayan Afrika ve Asya kökenli erkekler prostat kanseri görülme sıklığı açısından kıyaslandığında; Amerikalı zencilerde prostat kanserinin Amerikalı Asya’lılara göre 2-3 kat daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durum ise genetik ve etnik nedenlere bağlanmıştır.

Yapılan otopsi çalışmalarında, prostat kanseri görülme sıklığının aslında ülkeden ülkeye çok değişmediği görülmüştür. Otopsi raporlarında, prostat kanseri görülme sıklığının 30 yaş altında %5, 55 yaş civarında %30, 80 yaş ve üstünde ise %59 olduğu bildirilmiştir.

Dünya nüfusunun giderek artması ve insan ömrünün yükselmesi göz önüne alındığında, yıllık yeni prostat kanseri sayısının 2030 yılı itibarıyla 1.7 milyona ulaşacağı, prostat kanserinden ölüm sayısının da 499 bin olacağı hesaplanmaktadır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.