Plazma Kinetik TUR Ameliyatı Nedir?

Plazma kinetik TUR ameliyatı, prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan kapalı ameliyat yöntemlerinden biridir. Elli yaşın üstündeki erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi sık görülen bir hastalıktır. Bu hastalık kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte ve tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliği ve ölümlere varan ciddi sonuçlara yol açmaktadır.

Plazma Kinetik TUR Yöntemi
Plazma Kinetik TUR Yöntemi Nedir?

Prostatın büyümesine bağlı olarak idrar kanalında daralma meydana gelir ve kişi idrar yapmakta zorlanmaya başlar. Prostatta büyüme 40’lı yaşlarda başlar ve genel olarak 50’li yaşlardan sonra belirtiler ortaya çıkar. En önemli belirtiler gece sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, sık idrara çıkma ihtiyacı, idrar tazyikinde azalma ve idrarın ince akmasıdır. Bazı hastalarda da ani idrar tıkanıklığı görülebilir. İlerleyen dönemlerde tedavi edilmez ise mesane taşları, böbreklerde genişleme, üre yüksekliği ve böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir.
Belirtiler çok şiddetli değilse bir takım ilaçlar kullanabilir. İlaç tedavisinden fayda görmeyen hastaların tedavisinde cerrahi yöntemlere başvurulur.

İyi huylu prostat büyümesi için uygulanan cerrahi yöntemler açık ya da kapalı yöntemler olmak üzere iki gruba ayrılır. Ancak prostat çok büyük olmadığı sürece genellikle kapalı yöntemler uygulanır.

TUR Ameliyatı Nedir?

TUR Ameliyatı
TUR Ameliyatı

İyi huylu prostat büyümesinde kullanılan altın standart tedavi yani genel kabul görmüş tedavi yöntemi ”TUR” diye isimlendirilen kapalı prostat ameliyatıdır. ”TUR ameliyatında hastanın idrar kanalından girilir ve özel olarak geliştirilmiş aletler ile prostatın büyüyen kısmı, parça parça kesilerek dışarı çıkartılır. TUR ameliyatında kullanılan enerji kaynağı monopolar veya bipolar olabilir. Monopolar enerji kullanılan sistemde hastanın vücudundan elektrik akımı geçer, bipolar sistemde ise hastanın vücudundan elektrik akımı geçmez. Prostat büyümesinde kullanılan bipolar TUR sistemine Plazma Kinetik TUR sistemi denir.

Plazma Kinetik TUR  Ameliyatı Nedir?

Plazma kinetik TUR sisteminde, plazma kinetik enerji kaynağı kullanılır. Bu sistemin klasik monopolar sisteme göre bazı avantaları vardır. En önemli avantajı, hasta vücudundan elektrik akımının geçmemesidir. Bu yüzden kalp pili taşıyan hastalarda bu yöntem güvenle kullanılabilir. Çünkü kalp pilinin elektrik akımından etkilenmesi gibi bir durum söz konusu olmaz.
Bu sistemde ameliyat sırasında kesilen damar uçları aynı zamanda mühürlenmektedir. Bu durum prostatın daha güvenli ve daha hızlı bir biçimde kesilmesi sağlar. Dolayısıyla ameliyat süresi daha kısadır, kanama miktarı daha azdır, hasta daha çabuk taburcu edilir ve ameliyat sonrası dönemde hastanın sondası daha çabuk çekilir.

TUR Ameliyatı
TUR Ameliyatı Nedir?

Klasik monopolar TUR yönteminde, ameliyat sırasında görüntü sağlamak için kullanılan sıvı kana karışarak TUR sendromu denilen bir duruma yol açabilir. TUR sendromu ameliyatta kullanılan sıvının kana karışarak  kandaki sodyum miktarını düşürmesidir. Plazma kinetik yöntemde görüntü sağlamak için kullanılan sıvı ise serum fizyolojiktir. Bu yüzden serum fizyolojik vücuda geçse dahi TUR sendromuna neden olmaz.

Klasik TUR ameliyatlarında işlem sonrası idrar kanalında ya da idrar torbası boynunda darlık olma ihtimali vardır. Plazma kinetik TUR ameliyatlarında ise darlık gelişme ihtimali çok daha azdır.

Prostat tedavisinde kullanılan güncel tedaviler arasında yerini almış olan Plazma Kinetik TUR ameliyatı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından da geri ödeme kapsamında bulunmaktadır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.