Hangi Prostat Ameliyatı Daha İyi?

Hangi Prostat Ameliyatı Daha İyi?
İçindekiler

Hangi prostat ameliyatı daha iyi? Öncelikle şunu belirteyim. Bu yazıda kast ettiğim prostat ameliyatı, iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde uygulanan prostat ameliyatıdır. Çünkü hem prostat büyümesi hem de prostat kanseri için ameliyat uygulanmaktadır. Prostat büyümesi ile prostat kanserinin bir birinden tamamen farklı iki hastalık olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu iki hastalığın nedenleri, belirtileri ve tedavileri birbirinden çok farklıdır. Ancak şunu da unutmayalım; bir kişide hem prostat büyümesi hem de prostat kanseri aynı anda birlikte bulunabilir.

Hangi Prostat Ameliyatı Daha İyi?

Prostat büyümesinin tedavi seçeneklerinden biri de cerrahi tedavi yani ameliyattır. Eğer hastanın şikayetleri hafifse ve yaşam kalitesini bozmuyorsa, öncelikle ilaç tedavisi denenir. Eğer hastanın şikayetlerini gidermede, prostat ilaçları yeterli olmazsa, bu kez ameliyata başvurulur. Prostat ameliyatında prostatın tamamı değil, sadece büyüyen kısmı, prostatın içi alınır. Buna tıpta prostatektomi denir.

Prostat Ameliyatı Çeşitleri Nelerdir?

Prostat ameliyatında hangi ameliyatın uygulanacağına karar vermede en önemli husus, prostat bezinin büyüklüğüdür. Eğer prostat çok büyük değilse, kapalı ameliyat uygulanabilir. Bunda sınır cerrahın deneyimine ve becerisine bağlı olmakla birlikte, 80-100 gram arasıdır. Halk arasında kapalı ameliyat dendiğinde, genellikle TUR prostat ameliyatı kastedilir. Ancak lazer ameliyatları da yine kapalı olarak, yani vücuda herhangi bir kesi yapmadan yapılır.

Açık Prostat Ameliyatı

Açık prostat ameliyatı bundan 15-20 yıl önce çok daha sık uygulanmaktaydı. Açık prostat ameliyatı , teknolojinin gelişmelerle birlikte yerini kapalı yöntemler ile uygulanan ameliyatlara bırakmıştır. Günümüzde bazı durumlarda hala açık prostatektomi yerini korumaktadır. Açık prostatetktomi ameliyatı aşaığıdaki durumlarda uygulanır;

  • Prostat çok iriyse  (100 gramın üzerindeyse)
  • İdrar kesesinin içinde büyük taş ya da taşlar varsa
  • İdrar kesesinde divertikül adı verilen balonlaşmanın olması

TUR Prostat Ameliyatı

TUR, transüretral prostat rezeksiyon kelimelerinin kısaltmasıdır. Penis ucundan girilerek yapılan prostat ameliyatı demektir. İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde şu an için en sık kullanılan ameliyattır. TUR prostat ameliyatında prostat bezinin tamamı alınmaz. Prostat bezinin sadece büyüyen ve idrar kanalının tıkanmasına neden olan iç kısmı alınır. Prostatın kabuğu kalır. TUR ameliyatında, prostatın büyüyen kısmı küçük parçalar halinde alınır. Buna rezeksiyon tekniği denir. Prostat çok iri olduğunda ameliyat süresi uzar. Bu yüzden özellikle 100 gramın üzerinde olan prostatlarda bu yöntem tercih edilmez.

Lazer Prostat Ameliyatı

Lazer prostat ameliyatlar, kullanılan lazer türüne göre çeşitli isimler alır. Ameliyatta lazer enerjileri kullanılır. Lazer prostat ameliyatları, TUR ameliyatı gibi, vücutta hiç bir kesi yapılmadan, idrar kanalından girilerek tamamen kapalı olarak gerçekleştirilir.  ameliyattır. Lazer prostat ameliyatları şunlardır;

GreenLight 

Greenlight ameliyatında yeşil ışık denilen bir lazer türü kullanılır. Yeşil lazer ile büyüyen prostat dokusu buharlaştırarak yok edilir.  Ameliyat, penis ucundan girilerek yapılır. Özel bir sistem içinden gönderilen yeşil ışık lazer, idrar kanalının tıkanmasına neden olan prostat dokusunu buharlaştırarak yok eder. Bu yöntemin kötü tarafı, doku buharlaştırılarak yok edildiği için patolojik inceleme yapılamamasıdır.  Yani çıkarılan prostat dokusunda kanser olup olmadığı araştırılamaz. Ayrıca ameliyattan sonraki dönemde uzunca süre idrarda yanma ve kanama görülür.

Thulium Lazer Prostat Ameliyatı (ThuLEP)

ThuLEP ameliyatında, thulium lazer enerjisi kullanılır. Ameliyat yine penis ucundan girilerek kapalı olarak yapılır. Prostatın büyümüş olan kısmı yani prostatın içi, prostatın dış kabuğundan ayrılır. Buna enükleasyon tekniği denir. Ayrılan prostat dokusu, idrar kesesi içine gönderilir. Daha sonra burada özel bir cihaz ile küçük parçalara ayrılarak idrar deliğinden dışarı çıkarılır.

Holmium Lazer Prostat Ameliyatı (HoLEP)

HoLEP ameliyatında holmium lazer kullanılır. HoLEP,  “Holmium Laser Enucleation of Prostate” kelimesinin  baş harflerinden oluşur. Bu ameliyatta da, yine lazer enerjisi yardımıyla prostatın içi, prostat kabuğundan ayrılır, masane içine gönderilir ve daha sonra oradan çıkarılır.

Hangi Prostat Ameliyatı Daha İyi? Açık, TUR, HoLEP, ThULEP?

Açık ameliyat günümüzde bazı özel durumlar haricinde artık kullanılmamaktadır. TUR ameliyatı halen en sık uygulanan ameliyattır. Ancak çok büyük prostatlarda tercih edilmez. GreenLigt ameliyatı da günümüzde çok sık kullanılan bir ameliyat değildir. Son zamanlarda HoLEP ve ThULEP prostat ameliyatları sık olarak tercih edilmektedir. Bunun nedenleri şunlardır;

Kullanılan lazer enerjinin özelliğinde dolayı,  klasik yöntemle yapılan kapalı prostat ameliyatına göre daha iyi kanama kontrolü sağlanır. Ameliyat sırasında veya sonrasında kanama yok denecek kadar azdır. Ameliyat, aspirin, coraspin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalarda da rahatlıkla uygulanabilir.

Lazerin dokuda etki ettiği derinlik çok azdır. Yaklaşık 0,4 mm kadar olduğundan, penis sertleşmesini sertleşmeyi sağlayan ve prostatın yakınından geçen sinirlere zarar vermez. Bu yüzden ameliyat sonrası dönemde sertleşme sorunu yaşanmaz.

TUR prostat ameliyatı, büyüklüğü 100 gramdan fazla olan prostatlar için uygun değildir. HoLEP ya da ThULEP ameliyatı, her büyüklükteki prostat için uygundur.

Lazer ameliyatından sonra, hastanın iyileşmesi, taburcu olması ve günlük hayatına dönmesi daha çabuk olur.

Prostatın içi enükleasyon yöntemi ile tamamen çıkarıldığı için hastalığın uzun dönemde bile tekrarlama riski çok azdır.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey

Üroloji Doktoru