Ayakta İdrar Yapma Prostata Neden Olur Mu?

Ayakta idrar yapma prostata neden olur mu? Ayakta işeme zararlı mı? gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Erkeklerin vücut yapıları kadınlara göre daha farklı olduğundan, hem oturarak hem de ayakta rahatlıkla idrar yapabilir. Oysa kadınların ayakta idrar yapmaları bu yapı farklılığından dolayı pratikte mümkün değildir. Peki erkekler ayakta mı yoksa oturarak mı idrar yapmalı? Ayakta idrar yapmak zararlı mı? Prostatta neden olur mu? gibi sorular sıkça sorulmaktadır.

İdrar yapma alışkanlığı toplumlar arasında farklılık gösterebilmektedir. Örneğin batı toplumlarında erkekler daha çok ayakta idrar yaparken, doğu toplumu erkekleri oturarak idrar yaparlar. Ayakta idrar yapmanın prostat hastalığına, mesane taşına ve hatta mesane kanserine neden olduğu iddia edilmiştir. Gerçekten ayakta idrar yapmak sağlık açısından sakıncalı mı? Prostat hastalıklarına ya da mesane kanserine neden olur mu?

Ayakta İdrar Yapma Prostata Neden Olur Mu?

Prostat büyümesi ya da tıbbi ismiyle benin prostat hiperplazisi erkeklerde oldukça sık görülen bir hastalıktır.  Prostat büyümesi genellikle 40’lı yaşların sonlarından itibaren prostat bezinde meydana gelen bir takım değişiklikler sonucu oluşur. Büyüme, prostatın ortasından geçen idrar kanalının çevresindeki bezlerde başlar.  Prostat büyümesinin nedeni tam olarak belli değildir. Ancak yaşlı erkeklerde ortaya çıkan hormonal dengesizliğin etkisi olduğu düşünülmektedir. Erkeklerde erkeklik hormonu olan testosteron üretilse de, bir miktarda kadınlık hormonu olan östrojen de üretilir. Genç erkeklerde aradaki denge korunur. Yaşın ilerlemesiyle birlikte testosteron hormon üretimi azalır, buna bağlı olarak östrojen hormonunun seviyesinde bir artış olur. Bu durum prostat hücrelerinde büyümeye neden olur. Yani prostat bezindeki büyümenin en önemli nedeni yaşlanmayla birlikte görülen bu hormonal dengelerdeki değişimdir. Belli bir yaştan sonra vücutta bulunan erkeklik ve kadınlık hormonlarının dengesinde bir değişiklik olmakta, bu hormonlara duyarlı olan prostat bezindeki hücreler, dengenin bozulmasıyla birlikte büyümeye başlar.

Peki, ayakta idrar yapmak prostata neden olur mu? Ayakta idrar yapmanın prostata neden olduğuna dair bilimsel açıdan bir bilgi yoktur. Yani ayakta ya da oturarak idrar yapma prostat büyümesine neden olmaz.

Prostat Hastaları Oturarak Mı, Ayakta Mı İdrar Yapmalı?

Bu konuda şimdiye kadar birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların sonuçları incelenmiş; oturarak ve ayakta idrar yapan kişilerin idrar akım hızları, idrar yaptıktan sonra mesanede kalan artık idrar miktarı ve işeme süresi karşılaştırılmış. Bu araştırmanın sonucuna göre genç ve prostat şikayetleri olmayan erkeklerde ayakta ya da oturarak idrar yapma arasında herhangi bir fark görülmemiştir.

Prostat büyümesi olan erkekler idrar yapmakta zorlanır ve ıkınma ihtiyacı duyar. İdrar akım hızı düşer, idrar tazyiki azalır, idrar yaparken kesilmeler olur. İdrar kesesi tam olarak boşalamaz ve içeride mir miktar arık idrar kalır. Bu şikayetlerin şiddeti prostat büyümesinin derecesine bağlı olarak değişir.

Prostat şikayeti olan erkeklerin oturur pozisyonda işemesini önerenler, oturur pozisyonda iken idrar akım hızının arttığını, yapılan idrar miktarının daha fazla olduğunu ve mesanede daha az artık idrar kaldığını öne sürerler. Ayrıca özellikle ileri yaş grubundaki erkeklerin ayakta idrar yaparken dengelerini sağlamak için leğen boşluğundaki kaslarını daha fazla kasma ihtiyacı duyduğunu, bu durum idrar akım hızını yavaşlattığı, oturarak işenirse leğen kaslarının gevşediği, mesane kası ve karın kaslarının daha güçlü kasıldığı ifade edilmektedir.

Ayakta İdrar Yapma Daha Mı Hijyenik?

Ayakta ya da oturarak idrar yapmaya karar vermede, idrar yapılacak ortamın hijyenik koşulları da elbette çok önemlidir. Oturarak idrar yapma için hijyenik açıdan uygun olmayan bir ortam varsa, ayakta idrar yapılması daha sağlıklıdır.

Yaşı çok ileri olan, diz, kalça ya da omurga eklem rahatsızlığı olan kişilerin oturmaları mümkün olmayabilir. Bu kişilerin ayakta idrarlarını yapmaları önerilir.

Sonuç olarak; ayakta idrar yapma ile prostat büyümesi arasında bir ilişki yoktur. Prostat büyümesinin ortaya çıkmasında kişinin işeme alışkanlığının bir önemi yoktur. Yani kişinin oturarak idrar yapması ya da ayakta idrar yapması ile prostat büyümesi arasında herhangi bir ilişki yoktur. Ayakta işeme, belki idrarın etrafa sıçraması gibi hijyenik problemlere ya da idrar torbasının tam olarak boşalmaması ve içeride artık idrar kalıyormuş gibi bir hisse neden olabilir, ancak prostat büyümesinin oluşup oluşmaması üzerine etkili değildir. Prostat şikayetleri olan erkekler için oturarak idrar yapmaları daha faydalı olabilir. Ancak genç ve orta yaş grubundaki erkeklerin ayakta ya da oturarak idrar yapmaları arasında sağlık açısından bir fark yoktur.

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.