Açık Prostat Ameliyatı Nedir?

Açık prostat ameliyatı, prostat büyümesi tedavisinde uygulanan bir cerrahi tekniktir. Prostat dokusunun ameliyat ile alınması işlemine tıp dilinde prostatektomi adı verilir. İyi huylu prostat büyümesi erkeklerde oldukça sık görülen bir hastalıktır. İlaç tedavisinden fayda görmeyen hastalara prostat ameliyatı uygulanır. Prostat ameliyatında, genellikle kapalı ameliyat olarak bilinen TUR yöntemi kullanılır. Penis ucundan girilen özel bir alet ile idrar kanalını tıkayan prostat dokusu traşlanarak parçalar dışarıya alınır.

Açık Prostat Ameliyatı Ne Zaman Uygulanır?

Eskiden daha sık uygulanan açık prostat ameliyatı (açık prostatektomi), teknolojideki gelişmelerle birlikte artık yerini kapalı yöntemlere bırakmıştır. Ancak günümüzde bazı özel durumlarda hala açık prostatektomi ameliyatı kullanılmaktadır. Açık prostatetktomi ameliyatı aşaığıdaki durumlarda gerekir;

  • Prostat çok büyükse (100 gramın üzerindeyse)
  • İdrar kesesinde büyük taş ya da taşlar varsa
  • İdrar kesesinde divertikül adı verilen balonlaşma mevcutsa

Açık Prostatektomi Nasıl Yapılır?

Ameliyat hasta spinal anestezi ya da genel anestezi altındayken yapılır. Hastanın belinden yapılan bir iğne ile omurilik boşluğuna verilen ilaç sayesinde hastanın belden aşağısı uyuşur. Hasta uyumaz, bilinci yerindedir, konuşulanları duyar, görür, hatta ameliyatını monitörden seyredebilir. Buna spinal anestezi ya da halk arsında yarım narkoz adı verilir. Genel anestezide ise hasta tamamen uyutulur, yani şuuru kapalıdır (tam narkoz).

Hasta anestezi altında iken göbeğin altından yapılan bir kesi ile mesaneye (idrar kesesi) ulaşılır ve mesane açılır. Ameliyatı yapan doktor işaret parmağını kullanarak prostatın büyüyen kısmını sıyırarak çıkartır. Daha sonra prostat yatağına kanamayı durdurmak için dikişler atılır. İdrar sondası konur ve mesane kapatılır. Açılan karın tabakaları ve cilt tekrar kapatılarak ameliyata son verilir.

Prostat ve idrar kesesi iyileşene kadar hasta sondalı kalır. Ameliyattan yaklaşık 5-7 gün sonra sonda ve cilt dikişleri alınır. Hasta normal hayatına döner.

Retrograd Ejakülasyon Nedir?

İster açık ister kapalı olsun, prostat ameliyatı sonrası retrograd ejakülasyon durumu oluşur. Retrograt ejakülasyon, kısaca meninin dışa değil içe fışkırması olarak tarif edilebilir. Meni kanalları prostat içinden geçerek idrar kanalına açılır. Normalde boşalma sırasında mesane boynu kapanır. Böylece meni idrar kesesi içine giremez ve idrar kanalından dışarıya doğru fışkırır. Prostat ameliyatı sırasında, mesane boynunu kapatan mekanizma tahrip olur ki bu normal bir durumdur. Bu yüzden boşalma sırasında, mesane ağzı açık kalır. Dolayısıyla meni mesane içine girer. Daha sonra işeme sırasında bu meni dışarıya atılır. Bazı hastalar bu durumu önemsemez, ancak bazı hastalar ise bu konuda çok duyarlıdır. Hatta sırf bu yüzden ameliyat olmak istemeyen hastalar da vardır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.