Radikal Perineal Prostatektomi Ameliyatı Nedir?

Radikal Perineal Prostatektomi Nedir?

Radikal perineal prostatektomi, prostat kanserinin tedavisinde uygulanan bir yöntemdir. Prostat, erkeklerde idrar kesesi hemen altında bulunan ve yaklaşık kestane büyüklüğünde olan bir organdır. Prostatın ortasından üretra adı verilen idrar kanalı geçmektedir. Prostat kanseri, prostat içindeki hücrelerden gelişen kötü huylu bir tümördür.

Prostat kanseri, eğer prostat dışına çıkıp başka organlara yayılmadıysa ve hastanın durumu ameliyat olmaya müsait ise, en uygun tedavi radikal prostatektomi ameliyatıdır. Radikal prostatektomi ameliyatında, prostat bezi, meni keseleri ve meni kanallarının uçları alınır. Prostat alındıktan sonra mesane boynu ile üretra tekrar birbirine eklenir. Bazı hastalarda leğen boşluğunda lenf bezleri de çıkartılır. Buna pelvik lenf nodu diseksiyonu denir.

Radikal prostatektomi açık ya da kapalı olarak yapılabilir. Açık radikal prostatektomi ameliyatında göbek altından yapılan bir kesi ile prostata ulaşılır ve ameliyat gerçekleştirilir. Buna radikal retropubik prostatektomi ameliyatı denir. Prostata ulaşmanın bir diğer yolu ise perine olarak bilinen makat ile testis torbalarının arasındaki bölgedir. Buradan yapılan ameliyata perineal radikal prostatektomi adı verilir. Kapalı prostat kanser ameliyatı ise ya laparoskopik ya da robotik yöntemlerle yapılır.

Perineal yoldan yapılan bu ameliyatta perine adı verilen makat ile testis torbasının arasındaki bölgeden yapılan bir kesiden girilerek prostata ulaşılır. Radikal perineal prostatektomi robotik yöntemlerle de uygulanabilmektedir. Perineal yoldan yapılan ameliyatta, karın bölgesinde bir kesi yapılmayacağı için iz kalmaz. Perine bölgesindeki kesi ise dışarıdan gözükmez.

Radikal Perineal Prostatektominin Avantajları Nelerdir?

Prostat kanseri ameliyatında, prostat çıkarıldıktan sonra, idrar kesesi ile üretra tekrar uç uca dikilir.  Ameliyat sonrası dönemde, bazı kişilerde idrar kesesi ile üretranın birleştirildiği yerde daralma meydana gelebilir. Bu durumda kişi idrarını yapmakta zorlanır. Buna anastomoz yeri darlığı denir. Bu darlığın cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir. Perineal prostatektomi ameliyatında, idrar kesesi ile üretra daha iyi bir şekilde birbirine dikilir, bu yüzden anostomoz darlığı daha az görülür.

Özellikle aşırı şişman hastalarda radikal retropubik prostatektomi ameliyatında prostata ulaşmak çok zor olabilir. Radikal perineal prostatektomi ameliyatı bu tür hastalar için daha uygundur.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.