Prostat Kanserinde Prostat Alınır Mı?

Prostat kanserinde prostat alınır mı?
İçindekiler

Prostat kanserinde prostat alınır mı? Prostat kanseri tanısı konduktan sonra uygulanacak olan tedavinin şekli hastalığın yaygınlığına (evresine), hastanın genel durumuna, yaşına göre değişir. Prostat kanserinin tedavisinde seçenekler arasında, hastanın izlenmesi,  prostatın ameliyat ile alınması, ışın tedavisi (radyoterapi), hormon tedavisi bulunmaktadır. Bunlardan biri yek başına ya da birlikte uygulanabilir.

Prostat Kanserinde Prostat Alınır Mı?

Günümüzde, prostat kanseri ile ilgili farkındalığın artması ve prostat kanseri tarama testlerinin sık kullanılmasından dolayı, prostat kanseri daha erken evrede tespit edilebilmektedir. Eğer hastalık tespit edildiğinde, prostat dışına çıkmamış ise yani hastalık erken evrede ise, en sık uygulanan tedavi şekli prostatın alınmasıdır. Buna radikal prostatektomi adı verilir. Bazı hastalarda ameliyat sonrası hormon tedavisi ya da radyoterapi de uygulanabilir. Radikal prostatektomi ameliyatı Bu işlem açık, laparoskopik ya da robotik cerrahi yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Prostat kanserinin bazı türleri daha yavaş seyirlidir, hastalık yavaş ilerler, hatta bazen hiç bir belirti vermez. Böyle durumlarda prostat alınmayabilir, hatta hiç bir tedavi bile uygulanmaz. Hasta belli aralıklarla kontrollere çağrılır. Buna aktif izlem adı verilir. Aktif izlemde amaç, hastanın tedavi şansını kaybetmeyecek ve gerektiğinde tedavisi uygulanacak şekilde, yakından takip edilmesidir. Böylece hastanın gereksiz tedavi alması önlenmiş olur.

Radyoterapi ya da ışın tedavisi de bazen uygulanan bir başka tedavi şeklidir. Bu tedavide, radyasyon ışınlarıyla prostattaki kanser hücreleri öldürülmektedir. Prostat kanser hücrelerini öldürmek için prostat bezine, radyasyon ışınları uygulanır.

Son zamanlarda nanoknife yöntemi, prostat içindeki küçük ve klinik olarak anlamsız kanserlerin tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Nanoknife tedavisinde, prostat bezinin içine 3-4 tane özel elektrotlar yerleştirilir. Daha sonra elektrotlara kısa süreli ancak çok yüksek dozda elektrik akımı verilir. Böylece kanser dokusunda elektromanyetik bir alan oluşur. Bu durum prostat kanser hücrelerinin duvarında geçirgenliği artırır. Böylece kanser hücreleri canlılıklarını yitirir.

Prostat kanseri eğer başka organlara sıçradıysa (metastatik prostat kanseri), bu durumda prostatın alınmasına gerek yoktur. Böyle durumlarda hormon tedavisi ya da kemoterapi tedavisi uygulanır. Hormon tedavisi için aylık aya da üç ayda bir uygulanan iğneler bulunmaktadır.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey

Üroloji Doktoru