Prostat Kanseri Ölüm Riski Nedir?

Prostat kanseri ölüm riski nedir?
İçindekiler

Prostat kanseri ölüm riski nedir? Prostat kanseri öldürücü bir hastalık mıdır? Prostat kanserine bağlı ölüm oranı nedir? Her kanser hastalığında olduğu gibi, prostat kanserinde de tedavi başarısı hastalığın evresine diğer bir deyişle derecesine bağlıdır. Yani hastalık teşhis edildiğinde, prostatın dışına çıkıp çıkmadığı,  akciğer ya da kemik gibi diğer organlara sıçrayıp sıçramadığı önemli bir durumdur.

Prostat Kanseri Nedir?

Prostat kanseri, prostat bezinden köken alan kötü huylu bir tümördür. Erkeklerde en sık görülen kanserlerden biridir. Yine erkeklerde kansere bağlı ölümlerin de önemli bir nedenini oluşturur. Neden kaynaklandığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Ancak en önemli risk faktörü ilerleyen yaştır. Prostat kanseri bir yaşlılık hastalığıdır. Ancak nadiren genç yaşlarda da prostat kanseri görülebilir.

Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Prostat kanseri erken evrede ne yazık ki belirti vermez. Bu nedenle erken dönemde yakalanabilmesi, ancak  düzenli doktor kontrolünden geçmelerine bağlıdır. Erken evrede yakalanan prostat kanseri hastalarında tedavi başarısı çok daha yüksektir.  Prostat kanserinde en sık görülen belirtiler şunlardır:
 • Sık idrara çıkma
 • Geceleri idrar yapmak için uyanma,
 • İdrar yapmaya başlamada ya da idrarı tutmada güçlük,
 • İdrar yapamama,
 • İdrar akım hızında düşme,
 • Zayıf veya kesik kesik idrar yapma,
 • İdrar yaparken yanma,
 • Ağrılı boşalma,
 • Kanlı idrar,
 • Menide kan,
 • Bel ağrısı,
 • Kalça ağrısı,

Prostat Kanseri İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Bazı erkekler prostat kanseri açısından risk grubunda bulunmaktadır. Bu risk faktörlerine sahip erkeklerde prostat kanseri görülme ihtimali, olmayanlara göre daha fazladır. Risk faktörlerini şu şekilde sıralayabiliriz;
 • Birinci derece akrabalarında prostat kanseri olan kişiler,
 • Aşırı yağlı gıdalarla beslenmek ,
 • Genetik yatkınlık taşımak,
 • 50 yaşın üzerinde olmak,
 • Sigara kullanımı,

Prostat Kanseri Ölüm Riski Nedir?

Prostat kanserinin tedavisinde kullanılan seçenekler arasında, hastalığın izlenmesi,  prostat bezinin ameliyat ile tamamen çıkarılması, hormon tedavisi ve ışın tedavisi (radyoterapi) bulunmaktadır. Bu tedavilerin seçiminde hastalığın evresi, doktorun ve hastanın tercihi rol oynar. Her tedavi seçeneğinin kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Prostat kanserinde kullanılan bu tedavilerin hepsinde, sertleşme olmaması ve idrar kaçırma riskleri mevcuttur. Olası bu risklerden dolayı, bir çok kişi hastalıklarının izlenmesini ve ancak mecbur kalındığı takdirde tedavi uygulanmasını tercih eder.

Prostat kanseri, erkeklerde akciğer kanseri ile birlikte en sık görülen kanserdir. Kansere bağlı ölümlerde ikinci sıradadır. Yapılan bilimsel araştırmalarda, 50 yaşında bir erkeğin prostat kanserine yakalanma riski %40, tanı konma ihtimali  %10 ve prostat kanserine bağlı ölüm riski ise %2,9 olarak hesaplanmıştır.

Erken Tanı ile Prostat Kanseri Ölüm Riski Azalır

Prostat kanseri, erken tanı konması yani kanser prostat bezi dışına çıkmadan tespit edilmesi  ve uygun tedavi uygulanması halinde, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Erken dönemde teşhis edilen prostat kanserinde, tedavi başarı oranı %100’e yakındır. Erken evrelerde ilen yani kanser henüz diğer organlara sıçramamış durumdayken, prostat bezinin çıkarılması (radikal prostatektomi ameliyatı), prostat kanseri tedavisinde en etkili yöntemdir. Bununla birlikte prostata ışın verilerek yapılan radyoterapi de erken evre prostat kanserinde kullanılan etkili bir diğer tedavi seçeneğidir.

Metastatik prostat kanserinde hastalık, hastalık kemiklere ya da akciğere sıçramıştır. Bu durumda ise hormon tedavisi uygulanır. Hormon tedavisi, vücutta erkeklik hormonu (testosteron) üretimini durdurur. Hormon tedavisi ile prostat kanseri yaklaşık iki yıl kadar baskı altında tutulabilir. Bir süre sonra hastalık hormona dirençli bir hale gelir. Bu duruma hormona dirençli prostat kanseri adı verilir.  Hormona dirençli prostat kanserinde ise daha ağır bir tedavi şekli olan kemoterapi tedavisi uygulanır.

Sonuç olarak; erken dönemde teşhis edildiğinde prostat kanseri ölüm riski çok az, tedavi başarı oranı %100’e yakındır.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey

Üroloji Doktoru