Prostat Kanseri Nereye Metastaz Yapar?

Prostat kanseri nereye metastaz yapar? Prostat, erkeklerde bulunan bir organdır. İdrar kesesinin altında ve kalın bağırsağın son kısmının önünde bulunur.  İçinden idrar kanalı geçer. Prostat kanseri, prostat bezindeki hücrelerden kaynaklanır. Erken dönemde belirti vermez. Eğer erken evrede tespit edilmez ise prostat içindeki kanser büyür. Büyüyünce prostatın etrafındaki ve uzaktaki organlara yayılır. Buna metastaz yapma denir. Metastaz, halk arasında kanserin sıçraması olarak bilinir. Metastaz yapmış prostat kanserine, metastatik prostat kanseri adı verilir.

Prostat Kanseri Nereye Metastaz Yapar?

Prostat kanseri, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de erkeklerde en sık görülen kanserlerdendir. Erken evrede yakalanmaz ve tedavi edilmezse, prostat kanseri vücudun değişik bölgelerine yayılabilir. En sık yayıldığı yerler lenf bezleri ve kemiklerdir. En sık yayıldığı kemikler ise, leğen (pelvis), kaburga ve omurga kemikleridir.  Nadiren kafa tası kemiklerine de yayılabilir.

Kemikte, kemiğin asıl kanserlerinden daha çok, başka yerlerdeki kanserlerin kemiğe sıçraması görülür.  Özellikle  prostat kanseri, akciğer ve karaciğer kanserinden sonra kemiğe en çok sıçrayan kanserdir. İlerlemiş prostat kanseri, vücudun değişik bölgelerine yayılır. Bunların başında lenf bezleri ve kemikler gelir.

Prostat Kanseri En Sık Hangi Kemiklere Sıçrar?

Prostat kanserinin en sık tuttuğu kemikler;

Omıuga Kemikleri (Vertebra)

vertebra
vertebra

Omurga ya da vertebra, baş ile bacaklar arasında bulunan kemiklerdir. Bu kemikler vücut ağırlığının büyük bir kısmını taşır. Omurga, omur adı verilen toplam 33 kemikten oluşur. Bu kemikler birbirlerine eklemler ile bağlıdır. Prostat kanserinin bu kemiklere sıçraması sonucu buralarda kırıklar meydana gelir.

İman Tahtası (Sternum)

Sternum, iman tahtası ya da göğüs kemiği olarak da bilinir.  Göğüs kafesinin sağ ve sol tarafında bulunan kaburga kemiklerini bir arada tutar. Yassı kemiklerdir. Prostat kanserinin sık tuttuğu kemiktir.

Leğen (Pelvis) Kemikleri

prostat-kanseri-pelvik-kemikler
prostat-kanseri-pelvik-kemikler

Leğen ya da pelvis kemiği, vücuttaki  en geniş kemiktir.  İlium, iskium ve pubis adı verilen üç ayrı kemiğin birleşmesinden oluşur.  Prostat kanseri sıklıkla leğen kemiklerini tutmaktadır.

Kaburga (Kosta) Kemikleri

Prostat-kanseri-nereye-metastaz-yapar-kaburga-kemikleri
Prostat-kanseri-nereye-metastaz-yapar-kaburga-kemikleri

Göğüs kafesini oluşturan kemiklerdir. Göğüs kafesinin her bir yanında 12 adet olan kaburga kemiği bulunur. Yassı ve ince olan kaburga kemikleri arkada sırt omurlarına, önde ise sternum kemiği ile bağlantılıdırlar. Prostat kanserinin sıçradığı kemiklerdendir.

Uyluk (Femur) Kemiği

Femur  ya da uyluk kemiği, vücudun en uzun kemiğidir. Kalça ile diz arasındaki kemiktir. İleri evre prostat kanserinin sıkça yayıldığı kemiklerdendir.

Prostat kanseri kemiklere yayılınca, tuttuğu kemiğe göre çeşitli belirtilere neden olur. Ağrı, kızarıklık, kırılma bunlardan bazılarıdır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.