Prostat Hangi Tahlille Belli Olur?

Prostat hangi tahlille belli olur? Nasıl anlaşılır?  Bir çok hastalıkta olduğu gibi prostat hastalığının da bazı belirtileri bulunmaktadır. Burada kast edilen prostat hastalığı prostat büyümesidir. Büyümeden başka prostatın kanser ve iltihaplanma gibi başka hastalıkları da bulunmaktadır. Hastalar genellikle kendilerinde bazı belirtiler olduğunda doktora başvurular.

Prostat Belirtileri Nelerdir?

Prostat büyümesinde şikayetlerin şiddeti ile prostatın büyüklüğü arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Oldukça büyük prostatı olan bir kişide belirtiler daha az olurken,  çok daha küçük prostatı olan bir kişide ise daha ciddi belirtiler görülebilir. Bu durum prostatın büyüklüğünden ziyade, idrar kanalının tıkanıklık derecesine ve idrar kesesinin hacmine bağlıdır.

Prostat büyümesi kendini genellikle işeme ile ilgili yaşanan sorunlar şeklinde belli eder. Böbreklerde süzülen kanın bir kısmı idrar mesanede (idrar kesesi) depolanır ve buradan da idrar kanalıyla işemek suretiyle vücuttan dışarı atılır. Yani böbreklerde üretilen idrar önce idrar kesesinde depolanır. Daha sonra mesane  kasılarak içinde depoladığı idrarı boşaltır. Prostat büyümesinin belirtileri, boşalmaya ait belirtiler, depolamaya ait belirtiler ve boşaltım sonrasına ait belirtiler olmak üzere üç gruba ayrılır.

Boşalmaya Ait Belirtiler

Büyüyen prostatın idrar yolunu kapatmasına bağlı oluşan belirtilerdir. Bu belirtiler şunlardır;

İdrarı başlatmada zorluk

Ikınarak idrar yapma

İdrar akım hızında zayıflık

Kesik kesik idrar yapma

İdrarın sonunda damlama

Depolamaya Ait Belirtiler

tıkanma sonucu zorlanan mesanede zamanla oluşan değişikliklere bağlı ortaya çıkan belirtilerdir. . Bu belirtiler şunlardır;

Aniden oluşan idrar yapma ihtiyacı

Bazen tuvalete yetişemeden idrar kaçırma

Sık idrara çıkma ihtiyacı

Gece sık idrara çıkma

Boşaltım Sonrasına Ait Belirtiler

İdrar bittikten sonrada mesanenin tam olarak boşaltamamış hissi

İşeme sonrası damlamalar olması

Diğer Belirtiler;

Prostat büyümesi olan kişilerde idrar kesesi tam olarak boşalmaz. İşedikten sonra, idrar kesesinde bir miktar idrar kalır. Mesanede kalan bu idrar artık idrar (rezidü idrar) adı verilir. Bazen bu miktar 300-400 mililitre olabilir.

Bu artık idrar zamanlar enfeksiyon ve taş oluşumuna neden olur. Bu durumda hastada idrar yaparken ağrı ve yanma görülür.

Bazen prostat çok büyüdüğünde idrarda kan görülebilir.

Bazen kişi idrarını hiç yapamaz. Yani idrar tıkanması olur. Bu ağrılı bir durumdur. Kişiye sonda takılmasını gerektirir.

Prostat Hangi Tahlille Belli Olur?

Bir kişide prostat büyümesinin olup olmadığının anlaşılabilmesi için, öncelikle kişinin şikayetleri dinlenir. İdrar yapmada zorlanma, kesik kesik işeme, idrar tazyikinde azalma, sık idrar çıkma gibi şikayetlerin olması prostat büyümesini akla getirir. Ancak bu şikayetler, prostat büyümesi dışında üretra darlığı, mesane taşı gibi başka hastalıklarda da görülebilir.

Kişinin şikayetleri dinlendikten sonra hasta ve prostatı muayene edilir. Prostat muayenesi, makattan parmakla yapılır. Prostat muayenesi, doktora prostatın büyüklüğü ve kıvamı hakkında bilgi verir. Prostat muayenesi hakkında daha detaylı bilgiyi Prostat Muayenesi Nasıl Yapılır? adlı yazıda bulabilirsiniz.

Prostat büyümesinin tanısında en önemli testlerden biri üroflowmetri yani idrar akım hızı ölçümü ve artık idrar miktarının tespitidir. Üroflowmetri, işeme sırasında idrar akış hızını, işemenin süresini, toplan işenen miktarı ölçen bir testtir. Bu test, idrar yapma zorluğu olan kişilere uygulanır. İşlem için hastanın sıkışık olması yani idrar yapma ihtiyacı duyması gerekir. Kişi özel bir odada, özel bir klozete idrar kesesi tamamen boşalana kadar işer. İşeme sırasında bilgisayarlı bir sistem aracılığıyla idrar akımının hızı, işemenin süresi gibi yukarıda bahsedilen bilgiler ölçülür. İşeme işlemi tamamen bittikten sonra ultrason ile idrar kesesinde idrar kalıp kalmadığına bakılır. Kalan idrar varsa  ne kadar kaldığı ölçülür.

Özetleyecek olursak; prostat hastalığının tanısı hastanın şikayetleri, prostat muayenesi ve üroflowmetri testiyle konur.

 

 

Prostat Hangi Tahlille Belli Olur?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.