Prostat Biyopsisi Nedir, Neden ve Nasıl Yapılır?

Testis
İçindekiler

Prostat biyopsisi, prostat kanseri araştırması için, özel bir iğne ile prostat bezinden parçalar alınarak, bu parçaların laboratuvarda mikroskop altında incelenmesi işlemidir. Prostat kanserinin kesin tanısı prostat biyopsisiyle konur. Prostat kanseri, erkeklerde sık görülen bir kanser türüdür. Bu yüzden 40 yaşından itibaren her erkeğin düzenli olarak bir üroloji doktoruna gitmesi, prostat muayenesi ve PSA testi yaptırması gerekmektedir. Prostat muayenesi makattan parmakla ve sadece üroloji doktorlarınca yapılan bir muayene şeklidir.

Prostat Biyopsisi Ne Zaman Yapılır?

Kan PSA değerinin normalden yüksek olması ya da parmakla prostat muayenede anormal bir durum tespit edilmesi halinde prostat biyopsisi yapılmalı ve prostat kanserinin olup olmadığı araştırılmalıdır. Kan PSA değeri en az iki defa ölçülmelidir.

Aslında normal olarak tanımlanabilecek bir PSA değeri yoktur. PSA değerinin yükselmesi ve sürekli olarak yüksek kalması, biyopsi kararı için yeterli kabul edilmektedir. Bazıları da 3.0 ng/ml üzerindeki PSA değerlerinde biyopsi önermektedir.  PSA düzeyi, prostatın büyüklüğü ve kişinin yaşı ile beraber değerlendirilmelidir.

PSA seviyesinde artış saptanan kişilerde, antibiyotik tedavisi ile PSA düzeyinde değişimin olmasının ya da olmamasının biyopsi için karar vermede etkili değildir. PSA değerini düşürmek  amacıyla  uzun  süre antibiyotik tedavisi uygulamak, biyopsi sonrası enfeksiyon sorunlarının görülme riskini artırdığı için uygulanmamalıdır.

Prostat Biyopsi Teknikleri Nelerdir?

Prostat Biyopsisi Nasıl Yapılır?
Prostat Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Prostat biyopsisi genellikle ultrason eşliğinde yapılan ve prostat bezinden özel bir iğne ile inceleme için küçük parçaların alınmasına dayanan bir işlemdir. Prostat biyopsisinin klasik yani ultrason eşliğinde yapılan ve füzyon biyopsi olmak üzere iki tipi bulunmaktadır.

Klasik biyopsi işlemi ultrason eşliğinde yapılır. Ultrason probunun üzerine yerleştirilmiş özel bir tabanca ile prostattan alınan küçük doku parçaları patoloji laboratuvarında incelenir. Kanser hücrelerinin tespit edilmesi ile prostat kanseri tanısı konulur.

Füzyon biyopsi yöntemi ise, prostat kanseri tanısında doğruluğu ve hassasiyeti yüksek bir biyopsi tekniğidir. Akıllı biyopsi olarak da bilinir.  Füzyon biyopsi, prostata ait manyetik rezonans (MR) görüntülerinin, özel bir yazılım aracılığıyla transrektal ultrasonografi (TRUS) görüntüsü ile birleştirilmesi esasına dayanır.  MR teknolojisi ile prostat bezi içerisindeki şüpheli kanser odakları işaretlenir. Biyopsi sırasında füzyon cihazından elde edilen prostata ait görüntüler, 3 boyutlu hale dönüştürüldükten sonra MR ile TRUS görüntüleri üst üste getirilerek füzyon işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra, robotik bir kol yardımıyla biyopsi iğnesi, işaretlenmiş şüpheli bölgelere yönlendirilir ve buralardan hedefe yönelik biyopsiler yapılır.

Prostat Biyopsisinde Ağrı Duyulur Mu?

Prostat biyopsisi hastanın ağrı eşiğine göre lokal  (bölgesel) ya da genel anestezi altında yapılır. Lokal anestezi anüs içine uyuşturucu özelliği olan krem ya da jel türü maddeler kullanılır. Bazen prostat etrafındaki dokulara iğne ile lokal anestezik madde enjekte edilebilir. Ancak çoğu kez buna gerek duyulmamaktadır.

Eğer kişide anal fissür, hemoroid ve anal kanal darlığı gibi makat hastalıkları varsa ya da ağrı eşiği çok düşükse genel anestezi tercih edilir..

Prostat Biyopsisinden Önce Ne Yapmak Gerekir?

Prostat biyopsisinden önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İşlemden en az bir hafta önce aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların kesilmesi gerekir. Aksi takdirde işlem sonrası kanama görülebilir. Ayrıca hemogram, PT, PTT ve INR adı verilen kan tahlillerinin yapılarak kişinin kanama eğiliminin olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. İşlem sonrası kan sulandırıcı ilaçlara 3-4 gün sonra başlanmalıdır.

Prostat Biyopsisi Sonrası Ne Gibi Sorunlar Görülebilir?

Biyopsi sonrası bir süre idrar ve meni kanlı gelebilir.  Yine makattan bir miktar kan gelebilir.  Bazen idrar yapma zorluğu ve idrar yapamama gibi durumlar da görülebilir. Bütün bunlar biyopsi sonrası 3 haftalık dönemde normal kabul edilir.

Prostat biyopsisine bağlı olarak %1-3 kişide işlem sonrası dönemde ateş ortaya çıkabilir. Ateş önemli bir durumdur. Derhal işlemi yapan doktora durum bildirilmeli, doktora ulaşılamaz ise derhal bir hastaneye veya acil servise gidilmelidir.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey

Üroloji Doktoru