Atipik Small Asiner Proliferasyon (ASAP) Nedir?

Atipik Small Asiner Proliferasyon (ASAP)
İçindekiler

Atipik small asiner proliferasyon, atipik küçük asiner proliferasyon   ya da ASAP,  prostat bezinde anormal yapıda bezlerin olduğunu ifade eden bir terimdir. Bu terime prostat biyopsilerine ait patoloji raporlarında sıklıkla rastlayabilirsiniz. Prostat ya da prostat bezi, sadece erkeklerde bulunan bir bezidir. Tükürük bezi, gözyaşı bezi gibi bir salgı bezi olan prostat, erişkin bir erkekte yaklaşık bir kestane büyüklüğündedir. Yaklaşık 20 gram civarında bir ağırlığa sahip olan prostat, bez, bez kanalları, damar ve sinirlerden oluşur.

Atipik Small Asiner Proliferasyon (ASAP) Nedir?

Yukarıda da bahsettiğim gibi, atipik small asiner proliferasyon ya da atipik küçük asiner proliferasyon kısaca ASAP olarak ifade edilir. ASAP, prostat kanseri şüphesiyle yapılan prostat biyopsilerinde alınan doku parçalarının patoloji laboratuvarında incelenmesi sırasında, patologların karşılaştıkları ve rapora not düştükleri bir terimdir. ASAP aslında patoloji uzmanının, prostat bezinde tespit ettiği, tam olarak kanserdir ya da değildir diyemediği anormal yapıdaki oluşumlardır.

İğne biyopsilerinde ASAP görülme oranı %1.5-5.5 arasında değişmektedir. İlk biyopside ASAP
saptanan kişilerin yapılan tekrar biyopsilerinde, %40 oranında prostat kanseri saptanmaktadır. Bu yüzden, ilk biyopside ASAP saptanan kişilere 3 ay içerisinde tekrar prostat biyopsi önerilmektedir. Özellikle tekrar yapılan bu biyopsi işleminde, daha önceki biyopside ASAP görülen yerlerden daha fazla doku alınması gerekir. Tekrar yapılan biyopsi işlemlerinde, ilk biyopside ASAP saptanan bölgelerin dışındaki bölgelerde de prostat kanserine rastlanabilir. Bu nedenle yapılan tekrar biyopsi sırasında, sadece ASAP olan
bölgelerden değil, diğer bölgelerden de doku parçalarının alınması gerekmektedir. ASAP saptanan kişilerin yapılan tekrar biyopsilerinde yüksek oranda prostat kanseri görülmektedir. Bu yüzden parmakla prostat muayenesi ve kan PSA düzeyine tekrar bakılmasına gerek yoktur.

Atipik Küçük Asiner Proliferasyon (ASAP) Neden Önemli?

Yapılan ilk prostat biyopsi işleminde ASAP tespit edilen kişilerde yapılan tekrar prostat biyopsisinde % 40 oranında
prostat kanseri saptanmıştır. Bu yüzden ilk başlangıç prostat iğne biyopsisinde ASAP bulunan hastalara mutlaka ikinci bir biyopsi yapılması gerekir. Yapılan bu tekrar biyopside, sadece daha önceden ASAP saptanan yerlerden değil, farklı bölgelerden de doku parçaları alınmalıdır.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey

Üroloji Doktoru