Akıllı Prostat Biyopsisi Nedir?

Akıllı prostat biyopsisi ya da diğer adıyla prostat füzyon biyopsisi, teknolojilerdeki gelişmeler neticesinde prostat kanseri tanısında kullanılmaya başlayan yeni bir biyopsisi yöntemidir. Prostat kanseri, tüm dünya genelinde erkeklerde en sık görülen kanserler içinde yer alır. Ülkemizde de yaklaşık olarak her 12 erkekten birisi prostat kanserine yakalanmaktadır.

Prostat kanseri tanısı konulduğu zaman, hastalık % 80 oranında organa sınırlı bir haldedir. Yani kanser henüz daha prostat dışına çıkmamıştır. Organa sınırlı hastalıkta 5 yıllık yaşam şansı % 100 dür. Hastalık diğer organlara yayılmış ise bu oran yüzde %30’ a kadar düşmektedir.

Dolayısıyla, prostat kanserinin başka organlara yayılmadan erken dönemde tanısının konması, prostat kanserine bağlı ölüm oranını ciddi düzeyde düşürmektedir. Bu yüzden, özellikle ailesinde prostat kanserine yakalanmış olan kişi ya da kişilerin bulunduğu 40 yaş üstü erkekler, her yıl üroloğa muayene olmalıdır ve kanda PSA testi yaptırmalıdır.  Ailesinde prostat kanseri hastası bulunmayan kişiler ise kontrollere 50 yaşında başlamalıdır.

Akıllı Prostat Biyopsisi Nedir?

Son yıllarda görüntüleme yöntemlerindeki teknolojilerde bir takım gelişmeler yaşanmıştır. Buna bağlı olarak, prostat kanserinin tanı ve tedavisi ile ilgili önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Daha önceden prostat bezinin görüntülenmesi ile ilgili bir takım teknik yetersizlikler yaşanmaktaydı. Bu yüzden, prostat kanserinin tespitinde istenilen başarıya ulaşılamamıştı. Ancak multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (mpMRG) yöntemi ile prostat bezinin daha detaylı ve yüksek kalitede görüntülerini elde etmek mümkün hale gelmiştir. Bu yöntemin en önemli avantajı, prostat içerisinde sağlıklı doku ile kanserli dokuyu ayırt edebilmesidir. Bu sayede prostat kanseri şüphesi olan hastalarda, prostat biyopsi yapılmadan önce kanser dokusunun prostat içerisinde nerede aranacağını önceden bilmek mümkün hale gelmektedir.

Multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (mpMRG) yönteminin kullanılmasıyla birlikte prostat kanserinin tanısında ve tedavisinde önemli başarılar elde edilmeye başlanmıştır.

Akıllı prostat biyopsisi,  her yerde uygulanmamaktadır. Bazı durumlarda, yapılan biyopside prostat kanseri tespit edilemeyebilir. Aslında prostat içinde kanser olsa da, iğne kanserli dokuyu ıskalayabilir. Özellikle daha önce prostat biyopsisi yapılan, ancak kanser tespit edilemeyen, fakat kanser şüphesi hala devam eden hastalara akıllı prostat biyopsisi uygulanmalıdır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.