Prostat Kanserinin Kaç Evresi Vardır?

Prostat kanserinin kaç evresi vardır? Prostat kanseri ilk önce prostat içindeki salgı bezlerinden başlar. Salgı bezlerindeki hücrelerin kontrol edilemeyen çoğalması sonucu kanser oluşur. Prostat kanserinin uygun bir şekilde tedavi edilebilmesi için, öncelikle prostat kanseri evrelerinin belirlenmesi gerekir. Prostat kanserinin 4 farklı evresi bulunmaktadır. Bunlar;

Evre I Prostat Kanseri

 

Evre 1 prostat kanseri
Evre 1 prostat kanseri

Prostat kanserinin ilk evresidir. Bu evrede kanser hücreleri yalnızca prostat bezinin içerisinde ve prostat bezinin bir yarısında bulunur. Hastalık henüz diğer prostat yarısına yayılmamıştır. Eğer bu evrede iken hastalık tespit edilirse, hastalıktan tamamen kurtulmak mümkündür. Bu evredeki hastalıkta kan PSA değeri 10 ng/dl’nin altındadır. Parmakla prostat muayenesi normaldir, kanser dokusu hissedilemez. Görüntüleme teknikleri ile prostat içindeki kanser dokusu gösterilemez. Bu yüzden, hastalığın henüz daha şikayetlere de neden olmadığı bu ilk evrenin teşhisi de zordur. Bu nedenle özellikle 50 yaşından itibaren erkeklerin düzenli olarak bir üroloji doktoruna kontrole gitmeleri gerekir.

Evre II Prostat Kanseri

Prostat kanseri hücreleri yine 1. evrede olduğu gibi henüz bezin içerisindedir. Kanser prostat bezinin tek bir yarısında ya da her iki yarısında da olabilir.

Evre III Prostat Kanseri

Bu evrede kanser hücreleri bez dışına yayılmaya başlar. Ancak yayılma oldukça kısıtlıdır. Kanser prostat kapsülüne ve çevresel dokulara ilerlemiştir. Anca kanser hücreleri henüz lenf sistemine ya da kan dolaşımına karışarak diğer organlara yayılmamıştır.

Evre IV Prostat Kanseri

Metastatik Prostat Kanseri
Metastatik Prostat Kanseri

Kanser hücreleri artık bu evrede lenf sistemine, kemiklere, karaciğere ve akciğerlere yayılır. Hastalık kemiklere sıçramışsa öncelikle hormon tedavisi uygulanır. Bir süre sonra hormon tedavisine direnç gelişir. Bu duruma kastrasyona dirençli prostat kanseri adı verilir.

Özet olarak prostat kanserinin kaç evresi vardır? sorusunun cevabı 4 evredir. Birinci evrede hastalık prostat bezi içerisinde ve bir yarısındadır. İkinci evrede hastalık yine prostat içinde ancak her iki yarısında da bulunur. Üçüncü evrede ise hastalık prostat dışına çıkmış ancak çok uzaklara yayılmamış, prostatın hemen yakınındadır. Dördüncü evrede ise kanser hücreleri kemik ve akciğer gibi uzak organlara yayılmıştır. Hastalığın bu evresine metastatik prostat kanseri adı verilir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.