Prostat Kanseri Evrelemesi Nasıl Yapılır?

Prostat Kanserinin Evreleri Nelerdir?

Prostat kanseri evrelemesi, prostat kanserinin tedavisi için mutlaka gereklidir. Hastalığın tedavisine karar vermek için hastalığın evresini bilmek gerekir. Peki prostat kanseri evrelemesi nasıl yapılır?

Prostat kanseri evrelemesinde TNM sistemi kullanılır. Buradaki T; Tümör’ü, N; Lenf Nodülü’nü, M; Metastaz’ı ifade eder.   Ayrıca evrelemede Glesaon skorlaması ve kan PSA düzeyinden de yararlanılır. Prostat kanser hücrelerin çoğalma hızı ve kanser hücrelerinin normal hücrelere göre farklılaşma derecesi göre Gleason Skor ile derecelendirilir. Gleason skoru, kanserin yayılma hızı ve saldırganlığı hakkında bilgi verir.

Prostat kanseri evrelerine göre 3 gruba ayrılır. Bunlar;

Lokal Hastalık ( Hastalık prostat kapsülü içinde sınırlı kalmıştır)

Lokal İleri Hastalık (Hastalık prostat kapsülünü aşmış ve prostat dışına taşmış durumdadır)

Metastatik Hastalık (Hastalık sadece prostat bölgesinde değil, kemik ve akciğer gibi uzak organlara da yayılmıştır)

Prostat Kanserinde Risk Grupları Nelerdir?

Prostat kanseri ayrıca  kan PSA değeri, prostat muayene bulguları ve Gleason Skoruna göre de; düşük riskli prostat kanseri, orta riskli prostat kanseri ve yüksek riskli prostat kanseri olmak üzere 3 risk grubuna ayrılır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.