Prostat Kanseri

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır.Bu sayfada prostat kanseri ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Prostat Kanseri Başlangıcı Nasıldır?

Prostat kanseri başlangıcı nasıldır? Hastalığın belirtileri nelerdir? Prostat bezinin ortasından idrar kanalı geçer. Bu kanala üretra adı verilir. İyi huylu prostat büyümesi, bu kanalın hemen etrafındaki bezlerden başlar. Yani büyüme…
Daha fazla oku...

Prostat Kanserinde Prostat Alınır Mı?

Prostat kanserinde prostat alınır mı? Prostat kanseri tanısı konduktan sonra uygulanacak olan tedavinin şekli hastalığın yaygınlığına (evresine), hastanın genel durumuna, yaşına göre değişir. Prostat kanserinin tedavisinde seçenekler…
Daha fazla oku...

Prostat Kanserinin İlk Belirtileri Nelerdir?

Prostat kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Prostat kanseri nasıl anlaşılır?  Prostat kanseri, prostat bezindeki hücrelerden kaynaklanan  bir kanserdir. Bu hücrelerin kontrol dışı büyümesi sonucu ortaya çıkar. Kontrolden çıkan hücreler…
Daha fazla oku...

Prostat Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Prostat kanseri nasıl tedavi edilir? Prostat kanserinin tedavisinde hangi yöntemler kullanılır? Prostat kanserinin tedavisini anlatmadan önce prostat kanseri hakkında kısa bir bilgi sahibi olmakta fayda var. Prostat bezindeki hücrelerden…
Daha fazla oku...

Prostat Kanseri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Prostat kanserinin tedavisi hastalığın evresine göre değişir. Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, beklentisi de seçilecek tedavi yönteminde önemlidir. Hastalık erken evrede ise yani prostat bezinin dışına çıkmamışsa, prostatın çıkarılması (radikal prostatektomi) en sık uygulanan tedavidir. Işın tedavisi (radyoterapi) de uygulanabilir. Hastalık ileri evrede ya da metastaz yapmışsa, o zaman hormon tedavisi, ışın tedavisi ya da kemoterapi uygulanır.

Hastalık erken evrede tespit edilmez ya da tedavi edilmez ise prostat bezi dışına çıkar. Lenf dolaşımına ya da kana karışarak kemik ve akciğer gibi organlara yayılabilir.

Hastalık erken evrede tespit edilip uygun bir şekilde tedavi edilirse, hastalıktan tamamen kurtulmak mümkündür. Böyle bir durumda hasta normal ömrünü yaşar. Ancak hastalık tedavi edilmez ise ilerler ve başka organlara sıçrar. Hastalığın evresine göre hastanın yaşam süresi değişir. Evre yükseldikçe yaşam beklentisi düşer.

Hastalık erken evrede tespit edilir ve tedavi edilirse, hastalıktan tamamen kurtulmak mümkündür. Böyle bir durumda ölüm riski yoktur ve hasta normal ömrünü yaşar. Ancak hastalık geç fark edilir ya da tedavi edilmez ise ilerler ve kemik, akciğer gibi başka organlara dağılır. Hastalığın evresi yükseldikçe yaşam süresi de düşer. Yani ölüm riski vardır.

Prostat kanserinin bazı türleri genetiktir. Birinci ve ikinci dereceden yakınlarında prostat kanseri olan kişilerin kansere yakalanma riski, olmayan kişilere göre çok daha fazladır. Normalde erkeklerde prostat muayenesi ve kan PSA testi 50 yaşından sonra başlamalıdır. Ancak birinci dereceden akrabalarında prostat kanseri olanlar, 40 yaşından sonra yılda bir kez üroloji doktoruna gitmeli ve PSA testi yaptırmalıdır. Aynı zamanda bu kişiler az yağlı gıdalarla beslenmeli, sigara ve alkolden uzak durmaya dikkat etmelidir.

Erken evrede yani kanser henüz prostat bezi içinde iken tespit edilirse hastalıktan tamamen kurtulmak mümkündür. Bu durumda genellikle prostat tamamen çıkartılır. Ancak hastalık ilerler ve prostat dışına çıkarsa tedavi zorlaşır.

Prostat kanserinin 4. evresi, kanser hücrelerini prostat bezinin dışına çıkarak lenf bezlerine, mesane boynuna, leğen boşluğundaki kas dokularına ve diğer komşu organlara yayılmasıdır. Evreler hakkında tüm bilgiler için tıklayınız.

Kanserlerin tedavi sonrası tekrar etmesi anlamında farklı terimler kullanılmaktadır. Bu terimler arasında küçük farklar olsa da çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Nüks; kanserin tekrarlaması durumudur. Relaps; tedavi sonrası hastalığın belirti ve bulguları kaybolduktan sonra erken dönemde tekrarlamadı durumudur. Rekürrens ise;  hastalık tamamen iyileştikten sonra geç dönemde hastalığın tekrarlamasıdır.  Yineleme de kullanılan bir başka kelimedir.

Prostat kanseri ameliyatı sonrası 10 yıllık dönemde hastalığın tekrarlama riski, hastalığın içinde bulunduğu risk grubuna göre değişir.  Bu oran düşük riskli hastalık için %24, orta riskli hastalık için %40 ve yüksek riskli hastalık için %48 olarak bilinmektedir.

Prostat kanserinin prostat bezi dışına çıkıp vücudun başka organlarına sıçramasına metastatik prostat kanseri adı verilir. Prostattaki kanser hücreleri lenf sıvısına ya da kana karışarak prostat dışına çıkar. En sık sıçradığı yerler kemikler ve akciğerlerdir.

Prostat kanseri erken evrede belirti vermez. İşeme zorluğu, sık idrara çıkma gibi belirtiler oluştuğunda kanser prostatın içinde yayılmış demektir. Bazen ilk belirti bel ve sırt ağrısı olabilir. Bunun nedeni kanserin omurga kemiklerine sıçramış olmasıdır. Akciğerlere sıçrarsa kendini öksürük ya da nefes darlığı şeklinde gösterir.